HAKKIMIZDA

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği

Muhasebe tanım olarak ekonomik olayların ve buna bağlı olarak mali hareketlerin her bölümünde yer almaktadır. Gelişen dünyada önceleri meslek mensupları daha çok yaşanmış ve bitmiş işlemlerin kayıtlarını gerçekleştiriyordu. Fakat günümüzde muhasebe artık sadece kayıt değil, geçmiş kayıtlarda göz önüne alınarak gelecekteki işlemleri ve yaptırımları düşünüp, ekonomiyi ileriye taşımayı hedeflemektedir.
 

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği olarak geçmiş ve yaşanmış olay ve işlemleri de göz önünde bulundurarak,1942 yılından buyana ülkemiz için gelecekte mesleğimiz açısından ne yapabilirliğin araştırması içinde olmuştur.

 

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğinin Ana Tüzüğüne göre amacı; “Türkiye’de Özel ve Resmi her alanda ve çeşitli kademeler için ehliyetli muhasebe elemanları yetiştirmek, mevcut muhasebe elemanlarının gelişmesini ve muhasebe bilgilerinin yönetimde ve incelemelerde verimli şekilde kullanılmasını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, muhasebe uzmanlığı mesleğini teşkilatlandırıp ilerletmek, üyelerin kültürel, sosyal ve iktisadi gelişmelerini sağlamak, hak ve menfaatlerini korumaktır” şeklinde ifade edilmiştir.

 

Bu ifadede görüldüğü gibi Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği devamlı mesleki gelişim içinde mesleğimizi gelişmiş ülkelerdeki meslek bilincine taşımayı ilke edinmiştir. Muhasebe mesleğinin denetim boyutunu “Muhasebe Uzmanlığı” unvanı altında örgütlenmeyi hedeflemiştir.

 

Bunun ilk örneği olarak, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği kuruluşundan hemen birkaç sene sonra; Muhasebe mesleğin bütün dünyadaki çağdaş fonksiyonlarını bir yasa ile donatma hususunda ilk müracaatını dönemin yetkili organlarına yapmıştır. 6.8.1947 tarihinde, Maliye Bakanlığına bir müracaatta daha bulunulmuş ve mesleğin bir yasa ile düzenlenmesi gerekliliğini bildirmiştir.

 

Bu bilinçten hareketle kuruluşundan (1942) günümüze kadar ulusal ve uluslararası mesleki çalışmalarda hep yer almış, uzman kadroları ile görüş bildirmiş ve mesleğimizin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Belirlediği gelecek on yıldaki stratejilerinden yola çıkarak ilkeleri doğrultusunda bu görevini yerine getirmeye devam edecektir.

 

2013 yılında 71 yıllık bir maziye sahip olan Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği ülkemizdeki meslek dernekleri içinde en eski mesleki dernektir.

 

 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.