YÖNETİM KURULU
No Görevi Adı Soyadı Fotoğraf
1 Başkan Prof.Dr.Fatih YILMAZ fatih yılmaz
2

Başkan Yrd

Dış ilişkiler

Dr.Murat CEYHAN
3 Başkan Yrd Erdoğan BÜYÜKMENEKŞE
4 Başkan Yrd Prof.Dr.Kerem SARIOĞLU
5 Muhasebe Sayman Hüseyin TURNA
6 Başkan Vekili Prof Dr.Metin SAĞMANLI
7 Üye Prof.Dr. Serhat YANIK
8 Üye  Doç.Dr. Öğr . Üyesi Ali Altuğ BİÇER
9 Başkan Yrd Ahmet KARTAL
10  Sayman Yrd  İsmail Serkan GEZMİŞ
11 Genel Sekreter Bülent DOĞU  
12 Gn.Sek.Yrd Şeref ÖZÇELİK  
13 Üye Olcay ER  
14 Üye Mehmet YALÇIN  
15 Üye  Recep SEVİNÇ  

 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.