MESLEKİ ÜYELİKLER

TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ MESLEKİ ÜYELİKLERİ

 

1.Uluslararası Muhasebe Standartlar Kurulu-IASB

1977 yılında üye olundu.

 

2.Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu
1977 Yılında Üye Olundu.

 

 

3.Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonu
13.09.1999 Tarihli Alınan Ykk Ve 20.11.1999
Tarihli Genel Kurul  Kararı İle Üye Olundu.

 

Uluslararası Muhasebe Eğitimi ve Araştırma Birliği
2004 Yılında Üye Olundu.

 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.