ÜYE LİSTESİ
Üye Numarası     Ad Soyad Üyelik Tipi
1     Prof. Dr. Osman Fikret ARKUN VEFAT
2     İsmail  OTAR VEFAT
3     Prof. İsmet ALKAN VEFAT
4     Recep  AYDIN VEFAT
5     Zihni  BAYO VEFAT
6     Sadık  BİGAT VEFAT
7     Nihat   KİVER VEFAT
8     Rasim  SAYDAR VEFAT
9     Prof. Cevat  YÜCESOY VEFAT
10     Ulvi   YENAL VEFAT
11     Celal   ATASOY VEFAT
12     Faruk   ALRONA VEFAT
13     Abdullah AKER VEFAT
14     Cemil PARMAN VEFAT
15     Ali ALAYBEK VEFAT
16     Rakım ENÇ VEFAT
17     Sadrettin  TOSBİ VEFAT
18     Kemal  ÖZAYDIN VEFAT
19     Saim  ALTACA VEFAT
20     Lütfü  TÜMEN VEFAT
21     İhsan MUŞKARA VEFAT
22     Cengiz   ERKANLI VEFAT
23     Bedii YAZICI VEFAT
24     Nail  Esin VEFAT
25     Gazanfer   TUĞLU VEFAT
26     Faik  SOMER VEFAT
27     Abdülkadir Baki  BİLİNER VEFAT
28     Celal ÖZİZ VEFAT
29     Recai   BİLGİN VEFAT
30     Nevzat  SAYINER VEFAT
31     Bedir  ARIKÖK VEFAT
32     Ferhan   ÖZGEN VEFAT
33     Mehmet Ali  AKBAY VEFAT
34     Zeki  TAMER VEFAT
35     Kamuran  KUTLAY VEFAT
36     Zeki  ZEYBEKOĞLU VEFAT
37     Beki  BÜYÜKARKIN VEFAT
38     Hikmet Sadık SONAY VEFAT
39     Muhlis  ETE  VEFAT
40     Talat   DOĞAN VEFAT
41     Ömer Zühtü  TERZİOĞLU VEFAT
42     Ekrem Celal  BARLAS VEFAT
43     Selahattin  İDEMEN VEFAT
44     Naifz ERMAN VEFAT
45     İsrati   PAPAHRİSTO VEFAT
46     Selahattin ÖNGÜL VEFAT
47     İlhami   GÜNDÜZ VEFAT
48     Tevhit  NECAR VEFAT
49     Ahmet Hulusi  AKBAY VEFAT
50     Şahap  ÖZMEN VEFAT
51     Sedat Ferit  TUNCAY VEFAT
52     Ulvi  TÜMEN VEFAT
53     Kazım  YURDAKUL VEFAT
54     İbrahim  SEVAL VEFAT
55     Sait  ÇELEBİ VEFAT
56     Şevket  ÖZLÜ VEFAT
57     Fikret  GÜRBÜZ VEFAT
58     İbrahim AYKAÇ VEFAT
59     Fuat  SOMAY VEFAT
60     Mukip Cevdet  KUTADGU VEFAT
61     Prof Dr. İsmail  ÖZARSLAN VEFAT
62     M. Rauf  EVGİN  VEFAT
63     İsmail  KARACIK VEFAT
64     Siret  YAMANSAVAŞÇILAR VEFAT
65     Sadık  TANRIÖVER VEFAT
66     Atilla  TANGİRŞENK VEFAT
67     Sadık KEMİK VEFAT
68     Zeka   BAŞARAN VEFAT
69     Saim  TUNALI VEFAT
70     A. Nurettin  SOMER VEFAT
71     Hanefi   ULUTEKİN VEFAT
72     Tacettin  YURDAKOŞ VEFAT
73     D. Naci  YENERSOY VEFAT
74     Ali Nezih  GÖKER VEFAT
75     Nazım  OĞUZ VEFAT
76     Erdoğan  ÇEVİKER VEFAT
77     Şinasi  DENKTAŞ VEFAT
78     Faruk  TARKAN VEFAT
79     İhsan Mesut   ERİŞAN VEFAT
80     Rüçhan  SAYILGAN VEFAT
81     Hikmet  ÖLÇER SMMM S.
82     Vecdi  AKSOY VEFAT
83     Osman Muammer   KOCAOĞLU VEFAT
84     Jirayir  SIVACIYAN VEFAT
85     Osman Süleyman  ŞANLI VEFAT
86     Saim AYBAR VEFAT
87     Recep  TURGAY VEFAT
88     Giyas   AKDENİZ VEFAT
89     İ. Hakkı  ERİŞEN VEFAT
90     A. Hamdi  GÖYMEN VEFAT
91     Tahir  SARUCAN VEFAT
92     Fikret Şevki  BULUT SMMM-EMEKLİ
93     Vural   VURALDAR VEFAT
94     Orhan  BAYÜLKEN VEFAT
95     Kemal   KARADENİZLİ VEFAT
96     Prof. Dr. Mehmet OLUÇ VEFAT
97     Sungur   ALAYBEY VEFAT
98     Hayri  ÇETİN VEFAT
99     Prof. Dr. Zeyyat  HATİPOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
100     Ekrem  ÖZELNAS VEFAT
101     Edip   EĞİ VEFAT
102     Necati  ÖNCÜ VEFAT
103     Prof Fikret  ÖCAL YMM B.
104     Prof. Dr. Kenan   ERKURAL  VEFAT
105     Sedat  SAĞLAM VEFAT
106     Adnan   SUNER VEFAT
107     Prof. Dr. Feridun  Özgür VEFAT
108     Prof Dr. Kemal  TOSUN VEFAT
109     Özdemir   AYER SMMM B.
110     Engin BAŞAR SMMM S.
111     Bülent  ÇORAPÇI ÜYE
112     Özcan  ÖZENBEY ÜYE
113     Erdoğan   ÖZAKANAR ÜYE
114     Yetvart  KOVAN YMM S.
115     Faut   ERGİNER AYRILMIŞ
116     Kemal T TUNÇATAY AYRILMIŞ
117     Sebahattin  SERTOĞLU AYRILMIŞ
118     Alpa  ARTUNER VEFAT
119     Prof. Dr. Kamuran   PEKİNER ÖĞRETİM ÜYESİ
120     Prof. Dr. Mustafa Aydın AYSAN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
121     Hacik  BARSAMOĞLU ÜYE
122     Haydar CEBECİ ÜYE
123     Necdet  SARDAĞ ÜYE
124     Eşref  SÜMER VEFAT
125     Selahattin ÖZER ÜYE
126     Hasan  GÜNGÖR VEFAT
127     Şeyda  AKAR ÜYE
128     Asil  GEZEN ÜYE
129     Prof. Dr. Tayfur  TARHAN VEFAT
130     Hasan   PAK YMM B.
131     Prof. Dr. Mehmet  YAZICI ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
132     Siret  GÖZALAN ÜYE
133     Yako Jak   KARİDİ ÜYE
134     Turgut  İÇTEN ÜYE
135     Tahsin Seza  MANİZADE  ÜYE
136     Dr. Daim  DEMİRCAN  SMMM B.
137     Nurettin  EKŞİOĞLU EMEKLİ
138     Metin   DEMİRAĞ ÜYE
139     Mithat  CİMMAN ÜYE
140     Orhan  SUNDER ÜYE
141     M. Nazım ÖRGE  ÜYE
142     Necmi  SÜREL ÜYE
143     Atilla  DOĞRUER ÜYE
144     Prof. Dr. Oktay  GÜVEMLİ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
145     Oktay  ÜSTÜNGÖR ÜYE
146     Ahmet BİBEREKEN ÜYE
147     Nedim HAMZA SMMM S.
148     Gültekin  ÖNGÜN ÜYE
149     Sebahattin KARAZİNCİR ÜYE
150     Fikret BAYDUR ÜYE
151     Mahir   ATAMAN ÜYE
152     İhsan  SOYLUOĞLU ÜYE
153     Şükrü Kaya AKTARI EMEKLİ
154     Ahmet ALEV ÜYE
155     M. Seyfullah  ORUÇ ÜYE
156     Aykut BASKIN ÜYE
157     Ali  RAZAK ÜYE
158     Emin  TAŞÇI YMM
159     Doç. Dr. Macit İNCE  ÖĞRETİM ÜYESİ
160     Fikret  SUNGAR VEFAT
161     Yaşar  OREL ÜYE
162     Hazer   BALER ÜYE
163     A. İzzet  KİMYACI ÜYE
164     Necdet  KUTLUKAN YMM S.
165     Kemal  USTEL ÜYE
166     Robert Antony Newbery ÜYE
167     Cemal Sami  YÜCEL ÜYE
168     Muzaffer  KURDOĞLU ÜYE
169     H. Cahit  EREN ÜYE
170     Boğos  BARSAMOĞLU ÜYE
171     Hikmet Sadık SONAY VEFAT
172     Lütü  TÖZGE ÜYE
173     Ercüment   ÜNVER İSTİFA
174     Mehmet Ali AKYOL SMMM S.
175     Oğuz Fikret   AKÖZER SMMM S.
176     Osman ERTÖRER SMMM S.
177     Kemal  BUYURUR SMMM S.
178     Mazhar HİÇŞAŞMAZ ÜYE
179     Erol  DENERİ ÜYE
180     Mustafa  BÜYÜK ÜYE
181     Celal KARPAT ÜYE
182     Kazım  BETİN ÜYE
183     Yaşar DOĞANER SMMM S.
184     Tayfur  ORAL VEFAT
185     Ö. Faruk  İPEKOĞLU ÜYE
186     Abdullah  TEKEŞ EMEKLİ
187     Engin  GÜREL SMMM B.
188     M. Ertuğrul ONAR ÜYE
189     Nuray  DİKMEN ÜYE
190     Fehmi GÜLAY ÜYE
191     Sabuh  ÇOLAKYAN SMMM S.
192     Erdoğan   AKGÖNÜL  SMMM B.
193     M. Burhanettin   ARDUMAN ÜYE
194     Tahsin  İNAL SMMM S.
195     Mustafa PAK SMMM S.
196     Hüseyin   DOĞANER SMMM S.
197     H. İbrahim  ÇORABATIR ÜYE
198     Mahmut Celal BİLAL SMMM S.
199     Necdet   ÖZSEZGİN YMM S.
200     Ayla   SIRT SMMM S.
201     Tuncer ÇITAKOĞLU SMMM S.
202     Kaya BURÇER SMMM S.
203     M. Oktay  ERGİN ÜYE
204     Tevfik ARIBURNU SMMM S.
205     Mehmet   AKŞİT ÜYE
206     Naim BAŞAR YMM S.
207     Prof. Dr. Cevat  SARIKAMIŞ ÖĞRETİM ÜYESİ
208     Feyyami  ÇAKIROĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
209     Mehmet İlhan  YEŞİL ÜYE
210     A. Azmi İPEK ÜYE
211     Dener  YÜCEL ÜYE
212     Erdoğan  GÜNGÖR ÜYE
213     Zihni  KABİLİ  SMMM S.
214     Hakkı Musa  BALLI ÜYE
215     Ümran  GÜMÜŞÇAPA SMMM S.
216     İbrahim PEYMAN SMMM S.
217     Sadık ÖÇELİK  ÜYE
218     Mustafa Nejat  GİRGİN ÜYE
219     Melih  TÜMER ÜYE
220     Necdet DURAKBAŞA  EMEKLİ
221     Alp  GÜRUZ ÜYE
222     M. Erol EVGİN  VEFAT
223     Tuna  UÇANSU ÜYE
224     Ahmet   KESKİNOĞLU İSTİFA
225     Artin  ÇAKIR ÜYE
226     Nevzat HAZNEDAROĞLU ÜYE
227     Saffet ÖZBAY ÜYE
228     Vuran  ARIKAN VEFAT
229     Erkan  İÇKAN ÜYE
230     Prof.Dr. Türkan  ARIKAN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
231     Süleyman KANAT SMMM S.
232     Mithat  TUYGUN EMEKLİ
233     Önder Agah ÇITAK SMMM S.
234     Hadi  HÜSMAN ÜYE
235     Mustafa   ILGAZ ÜYE
236     Adnan  AYLA VEFAT
237     İsmail  KILIÇ SMMM S.
238     Tuncer  GÜCÜMEN EMEKLİ
239     Yekta  OKUR ÜYE
240     Kayahan ÖZER İSTİFA
241     Zeki ÇELİK YILMAZ İSTİFA
242     Selahattin  TEPE ÜYE
243     Prof. Dr. Osman  ALTUĞ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
244     Necdet  SÜER ÜYE
245     Yalçın YÜCEL ÜYE
246     İbrahim ÖBEK ÜYE
247     Kamuran  APAYDIN SMMM S.
248     Prof. Dr. Çetin  ŞANLI ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM S.
249     Prof.Dr.Tamer  KOÇEL ÖĞRETİM ÜYESİ
250     Cemal ATAÇ  ÜYE
251     Yener  GÜRGÜN ÜYE
252     Kemal Salih  ÖZBAYRAK ÜYE
253     Kemal BİRTAŞ SMMM S.
254     Şahabettin   AKTARI ÜYE
255     Mustafa ALTIOK SMMM S.
256     Mehmet Güneş  TOPSAL SMMM S.
257     Orhan  DEMİRTAŞ ÜYE
258     Gül   Ataman ERDOĞDU ÜYE
259     Ersan ATAOL ÜYE
260     Dr. Veysi  SEVİĞ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
261     Mehmet   ÖZGÜR ÜYE
262     Hasan  ÖZER ÜYE
263     Hüsnü  SÖYLER ÜYE
264     Samih ERKİN ÜYE
265     Hasan  AKERDEMİR ÜYE
266     İlhan  Abayban ÜYE
267     Gürzap  KIZILOK VEFAT
268     Güngor  TAMTUNALI ÜYE
269     Cemil   PEHLİVANOĞLU ÜYE
270     Müşerref ÖZ  ÜYE
271     Yavuz  ÖZTEN ÜYE
272     Prof. Dr. Ahmet Hayri   DURMUŞ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
273     Bekir  KÜÇÜKÇOLAK SMMM B.
274     Prof. Dr. Ünal BOZKURT ÖĞRETİM ÜYESİ
275     Yalçın  ÖRS ÜYE
276     Nazif  ERSOY ÜYE
277     H. Sami  ÖZDEN ÜYE
278     Prof. Dr. Yücel   ERCAN ÖĞRETİM ÜYESİ
279     Engin  ÖNEL ÜYE
280     S. Uğur  UZUNBEKİROĞLU ÜYE
281     Meral  SEZGİN  ÜYE
282     Turan  TARLAN YMM S.
283     Nazif  ERGİN ÜYE
284     Turhan YURTTAN SMMM S.
285     Sadi   GÖĞDUM  YMM B.
286     Prof. Dr. Çiğdem  SOLAŞ ÖĞRETİM ÜYESİ
287     Prof. Dr. Cengiz  ERDAMAR ÖĞRETİM ÜYESİ
288     Mari  ALEKSANYAN ÜYE
289     Osman  ÇAVUŞOĞLU SMMM S.
290     İbrahim KIVCI SMMM S.
291     Bedii ULUSOĞLU ÜYE
292     Bilal DÖLER ÜYE
293     Rıza Nur  VİDİN  SMMM S.
294     M. Vural   BİLGE  ÜYE
295     Ömer  BUYRUK  ÜYE
296     Atalay   TARLABAŞI SMMM S.
297     İsmet  ÜNKAN VEFAT
298     Özhan EROĞUZ  ÜYE
299     Arman  MANUKYAN SMMM B.
300     Hüseyin Perviz  PUR YMM S.
301     M. Necati BİKE  ÜYE
302     İbrahim  EKİNCİ ÜYE
303     Hasan  GÜMÜŞ SMMM S.
304     Mete  ECEVİT ÜYE
305     H. Çetin  TERİM ÜYE
306     Ömer  KUMLA ÜYE
307     Güzin  ÇAKIR ÜYE
308     İskender   REKKALİ ÜYE
309     Erol   ÖSKEN ÜYE
310     Tacettin  GÜVEN VEFAT
311     Erol ERKUT SMMM B.
312     Yüksel  CİCİBAŞ ÜYE
313     Ateş  FIRAT ÜYE
314     Fahrettin KORAN ÜYE
315     Prof. Dr. Salih  ÖZEL YMM
316     Taylan  TERİM ÜYE
317     O. Yılmaz BUZCU ÜYE
318     Ahmet Aykut  TEZCAN SMMM B.
319     Şakir AKSOY SMMM S.
320     Ahmet MUMCUOĞLU ÜYE
321     A. Kudret  KURAN SMMM B.
322     Beşir  DİRİKOL ÜYE
323     Raşit   YÜCEÇINAR SMMM S.
324     Osman Necati   ARAR VEFAT
325     Fahir  TEZCAN SMMM S.
326     Hüseyin Sami  ÖNCEL SMMM S.
327     Gürkan  ÖCAL ÜYE
328     Celal  GÜNEYLİ EMEKLİ
329     Uğur  ARSLANALP SMMM B.
330     M. Cemalettin  ÖZYOL SMMM S.
331     Erdoğan  GÜNGÖREN ÜYE
332     Prof. Dr. Cudi Tuncer  GÜRSOY ÖĞRETİM ÜYESİ
333     Prof. Dr. Yüksel   Koç YALKIN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
334     Prof. Dr. Mustafa Ümit  ŞENESEN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
335     Onur   KÖSEOĞLU SMMM S.
336     Çetin ATAKUMAN SMMM S.
337     Ertunç  YÜCEBAŞ ÜYE
338     Emin KUYUMCU ÜYE
339     Türker  ÖZKAN SMMM S.
340     İ. Arda  ÜLGÜR ÜYE
341     Aytek  DOĞ ÜYE
342     Saim  AKKAYA ÜYE
343     Özgen  ÖZGELEN SMMM S.
344     Ayhan   SAVAŞAN ÜYE
345     Mazhar   TILHASLI VEFAT
346     Ergin NENG ÜYE
347     A. Fahrettin   OKCABOL ÜYE
348     M. Rıfat  CEM ÜYE
349     T. Yavuz  İŞBAKAN ÜYE
350     Mustafa  SAY ÜYE
351     Sabahattin  ERİNGEN ÜYE
352     Tanju ONGAN ÜYE
353     Dr. İ. Serdar  KÜÇÜKBERKSUN VEFAT
354     Ömer Faruk  GÜVENÇ SMMM S.
355     H.Günhan  ÖZÇİÇEK ÜYE
356     Feridun GÜZELDOĞU SMMM S.
357     Nevzat  BİLGİÇ ÜYE
358     Öner SUDOĞAN ÜYE
359     İskender   EVRENESOĞLU ÜYE
360     Prof. Dr. Ersin  GÜREDİN ÖĞRETİM ÜYESİ
361     Frof. Dr. Hasan   GÜRBÜZ VEFAT
362     Hilmi  ÜÇÜNCÜ ÜYE
363     Üstün AKMEN ÜYE
364     Macit  KOÇ ÜYE
365     Aykut HALİT YMM S.
366     Metin  DİKKAYA ÜYE
367     Nejat İNSAL ÜYE
368     Azim  ERSOY ÜYE
369     Hasan  ATAY SMMM S.
370     Mehmet SAYARI SMMM S.
371     Nejati  ŞAHİN SMMM S.
372     Şinasi  ÇELİKKOL ÜYE
373     Prof. Dr. Cumhur   FERMAN VEFAT
374     Engin ERDENER ÜYE
375     İbrahim   ERDENER SMMM S.
376     Ertan  ÖZGÜR ÜYE
377     Ünal   ORUÇKAPTAN ÜYE
378     Seyfi  KIRCI ÜYE
379     A. Şuuri   ÖZKAR ÜYE
380     Coşkun BÜKÜLMEZ ÜYE
381     Ersen   ARMAN YMM S.
382     Metin  ŞANLI ÜYE
383     Prof. Dr. Ahmet KIZIL ÖĞRETİM ÜYESİ
384     Prof. Dr. Erol  EREN ÖĞRETİM ÜYESİ
385     Ayhan APAK ÜYE
386     Oğuz  KARAHAN ÜYE
387     Bedrettin  ÖZGÜNEŞ SMMM S.
388     Prof. Dr. Latif   ÇAKICI VEFAT
389     Prof. Dr. Güney  DEVREZ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
390     Sevim  MERMERCİ ÜYE
391     Ayten  GÜNER ÜYE
392     Ahmet  KARAOVA SMMM S.
393     M. Çetin UNKAN SMMM S.
394     Ayşe Ayla UNKAN ÜYE
395     Kemal BÖLÜKBAŞI SMMM S.
396     Ö. Abdi   TUNCER SMMM S.
397     Ö. Muzaffer  GÜNEY ÜYE
398     Şerafettin  POYRAZ ÜYE
399     Mutlu İZMEN YMM S.
400     A. Adnan   İNAL ÜYE
401     Tuygun ÖZKARAL ÜYE
402     Prof. Dr. Ümit ATAMAN ÖĞRETİM ÜYESİ
403     Prof. Dr. Ahmet   YÜKSEL ÖĞRETİM ÜYESİ
404     Prof. Dr. Sait SEVGENER ÖĞRETİM ÜYESİ
405     Prof. Dr.Vural  AKARÇAY ÖĞRETİM ÜYESİ
406     Hasan SIRMA ÜYE
407     O. Hilmi  TORGÜL  ÜYE
408     Güneri   AYTOK  ÜYE
409     H. Hüseyin  DOĞAN ÜYE
410     H. İbrahim  AKSOY ÜYE
411     Sadık  OMRAK ÜYE
412     Tunay   BERBER ÜYE
413     Erdoğan  GÜNTEKİN ÜYE
414     Ruknettin  KUMKALE YMM S.
415     Tufan OTUKFALAY ÜYE
416     Uğur ERSEZGİN ÜYE
417     A. Sümer   KÜRKLÜ  ÜYE
418     Masum  TÜRKER YMM S.
419     Metin  SÜDEN SMMM S.
420     Naci POLAT ÜYE
421     Aydın   AHISKA ÜYE
422     M. Zeki  ÇELİKYILMAZ ÜYE
424     Eray   SARAL SMMM S.
425     Turgut  ALTEN ÜYE
426     Cahit  SÜRMELİ  ÜYE
427     Prof. Dr. Tuğrul  TÜFEKÇİOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
428     Prof. Dr. Cengiz PINAR ÖĞRETİM ÜYESİ
429     Prof. Dr. Mehmet Ali  AKTUĞLU EMEKLİ
430     Prof. Dr. Erkut  GÖKTAN ÖĞRETİM ÜYESİ
431     Prof. Dr. Halis  ERTÜRK  ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
432     Turgut  AYTEKİN   YMM S.
433     Ö. Cevdet SÜMER YMM S.
434     M. Burhan   KARAÇAM SMMM
435     Bahrş  SAVRAN YMM
436     Muammmer   KÖSE ÜYE
437     Prof. Dr. Haluk   ÜNAL ÖĞRETİM ÜYESİ
438     Prof. Dr. Göksel  YÜCEL ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
439     İ. Nevzat   ESER ÜYE
440     Dr. Doğan  SİNDİREN VEFAT
441     Prof. Dr. Ömer    ESER ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
442     Prof. Jale Sihay  GÜVEN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
443     Mehmey   URAGUN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
444     Prof. Dr. Sabri   BEKTÖRE ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
445     Yüksel Nedim YALÇIN ÜYE
446     Fethi  HİNGİNAR ÜYE
447     Günhan  DEMİRALP VEFAT
448     Nursen ŞENBAK ÜYE
449     Alp  TİRYAKİOĞLU YMM B.
450     Aykut  YAMANUS ÜYE
451     Prof. Dr. M. Selçuk  USLU ÖĞRETİM ÜYESİ
452     Mehmet CANLAR ÖĞRETİM ÜYESİ
453     Rüştü  ERİMEZ  VEFAT
454     Varol  MERTDOĞAN VEFAT
455     Kazım  YÜKSEL ÜYE
456     Prof. Dr. Orhan  SEVİLENGÜL ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
457     Mevlüt   ÇAĞLAR ÜYE
458     Kırımhan   AKINCI VEFAT
459     Aslan  IŞIK SMMM S.
460     M. Sedat BAYSAL ÜYE
461     Hüsnü   ALPER SMMM S.
462     Faruk  YOLAK SMMM S.
463     Avni  SERTER SMMM S.
464     Hazar  SATIŞ ÜYE
465     Rahmi  YILMAZ YMM S.
466     Hüsamettin   YARIMSAKAL ÜYE
467     Aydın  EKİNCİ  SMMM S.
468     Metin  TEKİRDAĞ ÜYE
469     Nuri  ÜRER SMMM S.
470     Duygu  ERBİL  ÜYE
471     Uğur  ALTINBAŞLI İSTİFA
472     Lütfi KALENDER SMMM S.
473     Hatice  KUNT EMEKLİ
474     Prof. Dr. Mükremin  ALTINTAŞ EMEKLİ
475     A. Cemalettin  TALUM SMMM
476     Bülent  KUNT ÖĞRETİM ÜYESİ
477     Nabi  GÜRUS İSTİFA
478     Selahatin  ERGÜVEN ÜYE
479     Ahmet  GÜLEYÜPOĞLU SMMM S.
480     İsa  GÜNEY SMMM
481     Osman Sabit  CAN ÜYE
482     Erdeniz  ÖZKÖYLÜ ÜYE
483     Mihran ONUR SMMM S.
484     Enver  TEKDOĞAN SMMM S.
485     Muharrem  BATIOĞLU ÜYE
486     E. Leyla  KIYAT YMM S.
487     Nafi  ÖNAL ÜYE
488     Prof. Dr. Alparslan   PEKER ÖĞRETİM ÜYESİ
489     B. Kaya   ÖZBEK YMM S.
490     Müveddet  KALAYCI ÜYE
491     Prof. Dr. Özcan  ÖCAL ÖĞRETİM ÜYESİ
492     Mehmet  ÖCAL SMMM S.
493     Oğuz   SÜLEYMANOĞLU SMMM B.
494     Erçin  ODMAN ÜYE
495     Taner  TONÇOK VEFAT
496     Prof. Dr. Tuğrul   DİRİMTEKİN YMM S.
497     Prof. Dr. Ferruh  ÇÖMLEKÇİ ÖĞRETİM ÜYESİ
498     Prof. Dr.Celalettin  ATAMANALP VEFAT
499     Ali Hikmet  TÜZÜN ÜYE
500     Ahmet Seha SELEK ÖĞRETİM ÜYESİ
501     Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMIRZA ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
502     Prof. Dr. Cengiz AMCAOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
503     Hasan KARADENİZ ÜYE
504     Prof. Dr. Nergis  TEK ÖĞRETİM ÜYESİ
505     Prof. Dr. Nejat  AKINCI ÖĞRETİM ÜYESİ
506     Prof. Dr. Oya  YILDIRIM ÖĞRETİM ÜYESİ
507     Doç. Dr. Ramazan  ABAY ÖĞRETİM ÜYESİ
508     Osman   OKKA ÜYE
509     Ahmet   DİRİTEKİN  İSTİFA
510     Aziz KALAYCI SMMM B.
511     Tuna  TANER ÖĞRETİM ÜYESİ
512     Sabahattin  YILMAZ ÜYE
513     Adnan  GÖNEN ÜYE
514     Muzaffer  ILTIR ÜYE
515     Hülya BİLGİNOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
516     A. İhsan  KARACA ÜYE
517     Rüştü  ÇELEBİOĞLU ÜYE
518     Naide TÜREGÜN SMMM B.
519     Doç. Dr. İ. Hakkı  ALBAYRAK ÖĞRETİM ÜYESİ
520     Kenan   KOCABIÇAK YMM S.
521     Tahsin  TÜZCAN  YMM B.
522     Naci  KILIÇ VEFAT
523     Atay PANAYIRCI SMMM S.
524     Arslan   ÖZDEMİR VEFAT
525     Metin   CENGİZ SMMM S.
526     Erkan  BULGU VEFAT
527     Emin  HIZ YMM S.
528     Orhan   GÖNEN SMMM S.
529     Deniz  KİRAZCI SMMM B.
530     Tacettin   İLGEN SMMM S.
531     Orhan  DEMİR SMMM S.
532     Prof. Dr. Nejat  BOZKURT ÖĞRETİM ÜYESİ
533     Hikmet  ÖZKAHRAMAN SMMM S.
534     Osman Nuri  KÖKKILIÇ SMMM S.
535     Hasan BAŞAK SMMM S.
536     Mesut  TANIŞ ÜYE
537     İhsan  DAL SMMM S.
538     Mehmet ŞİRİNCAN VEFAT
539     Atilla  ALTOĞLU SMMM S.
540     Ersin  ŞAHİN YMM B.
541     Mehmet  TÜRKER YMM S.
542     Hasan  YALÇINER ÜYE
543     Rıfat  GENCEL ÜYE
544     Yüksel ALTUNER YMM S.
545     Erdinç  GİRAY ÜYE
546     Hüsnü  ŞENGÖZ YMM S.
547     Faik  ÜNAL ÜYE
548     İhsan   TECİM YMM S.
549     Ömer  DURU ÜYE
550     Necdet GÜLGÜN ÜYE
551     İsmail Reha UZ ÜYE
552     Yüksel  ÖZAY ÜYE
553     Ali Erkut  İPKE ÜYE
554     M. Fethi   AĞALAR ÜYE
555     Selçuk  ALTUN ÜYE
556     Erhan  DUMANLI ÜYE
557     Bülent  ŞENVER ÜYE
558     Nejat YALIM ÜYE
559     A. Cemil KÖKSAL ÜYE
560     Burhan   ARIKER SMMM S.
561     Medet  MURTAZAOĞLU SMMM S.
562     Halil İbrahim  ÇİNTAN SMMM S.
563     M. Erkal  ÇELİKBAŞ İSTİFA
564     Selahattin ÇAKIRSOY SMMM S.
565     Ahmet Server  DUYARLAR ÜYE
566     Humral  TAN SMMM S.
567     Vahap  AKSOYLU SMMM S.
568     Adem UZUNÖMEROĞLU SMMM S.
569     Kemal  YALÇINER SMMM S.
570     Süleyman  BÜYÜKNALBANT SMMM S.
571     Ferruh ÖZGÜÇ YMM S.
572     Nurettin  YELKEN ÜYE
573     Prof.  Dr. Yurdakul ÇALDAĞ ÖĞRETİM ÜYESİ
574     Prof. Dr. Mehmet   SAYARI ÖĞRETİM ÜYESİ
575     Vedat  MORALI ÜYE
576     Ali Rıza  TANSUĞ YMM S.
577     Mustafa SAYIN ÜYE
578     Erol   ÖZTÜRKMEN SMMM B.
579     Reha Sedat  AKŞİT İSTİFA
580     Yrd. Doç. Dr. Nur İrem  NUHOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
581     M. Suphi  ŞENDOĞAN İSTİFA
582     İsmail Hakkı   ECE SMMM S.
583     H. Engin DEMİRKAN SMMM B.
584     Ahmet  ANDIRMAN SMMM S.
585     Okan İNANÇ YMM S.
586     Yavuz  OTAR SMMM B.
587     Rasim  ÖZKAHRAMAN SMMM S.
588     Atilla  SEZGİN ÜYE
589     Ahmet   KONUK ÜYE
590     İrfan İKİZ YMM B.
591     Ertuğrul   ÇETİNER ÖĞRETİM ÜYESİ
592     Ahmet   BİRİCİK ÜYE
593     Ahmet   POLATHAN ÜYE
594     Cüneyt  ALTEN ÜYE
595     Süeda  ALTEN ÜYE
596     Nuerettin  İNANÇ SMMM S.
597     Ahmet İlkin   ALP SMMM S.
598     Mahmut  KAPLAN ÜYE
599     Turgut  KIZILBUDAK SMMM S.
600     Levent  ÖZMERT SMMM B.
601     Ahmet  COŞAR ÜYE
602     Dr . İsmail DALAY ÜYE
603     Prof. Dr. Remzi  ÖRTEN ÖĞRETİM ÜYESİ
604     Prof. Dr. Nejat  TENKER ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
605     Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
606     Alparslan  AKTUĞ İSTİFA
607     Erkmen  TARCAN YMM S.
608     İlker  YURDABAĞ ÜYE
609     Mehmet  PEKERKAN EMEKLİ
610     Sadrettin  ÖZTUNÇ ÜYE
611     Yurdakul  SOYLU SMMM S.
612     Özcan  TUNCEL YMM S.
613     Veysel ÇAKIR YMM S.
614     Kasım KIRCALI ÜYE
615     Meksut  KETENCİ ÜYE
616     Ali Rıza  YAVUZ ÜYE
617     Oktay  ÇİFTÇİOĞLU VEFAT
618     Hanefi  ALÇINER SMMM S.
619     Süleyman ASUTAY SMMM B.
620     Mustafa  GÜLENAY ÜYE
621     Hamit  AY SMMM S.
622     Namık MENGÜ SMMM B.
623     Yenal  ÖNCER ÜYE
624     H. Cahit  KAPÇAK ÜYE
625     Mahmut Barlas  BAYTUĞ SMMM-EMEKLİ
626     M.İrfan ALPTEKİN ÜYE
627     Mahmut  ARAS SMMM S.
628     Rasim  TEMİZEL SMMM S.
629     Prof. Dr. E. Celal KEPEKÇİ ÖĞRETİM ÜYESİ
630     S. Uğur KARAMAN ÜYE
631     Hüseyin Avni ÖZALPARSLAN ÜYE
632     Prof.Dr.Rüstem   HACIRÜSTEMOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
633     Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul Necim  BURGAZLIOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
634     Nazmi  CİVAN ÜYE
635     Melih  BATILI ÜYE
636     A. Pulod VERBAŞ ÜYE
637     Cemal  ARIKAN ÜYE
638     Selçuk BURNAZ ÜYE
639     Servet   SÖNMEZ ÜYE
640     Tahir Turhan  TÜRKMEN ÜYE
641     Yılmaz   METE SMMM B.
642     A. Meta  GÜNER ÜYE
643     Bülent   DOĞU YMM S.
644     Nazım ÖZ YMM S.
645     Hakkı Yavuz  SOYDAN ÖĞRETİM ÜYESİ
646     Zeki  SERİ SMMM S.
647     Burhanttin  ÇOKBAŞ SMMM S.
648     Oktay  ERKAL ÜYE
649     Prof.Dr.Fevzi  SÜRMELİ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
650     Yücel UĞURLU İSTİFA
651     Mehmet  KÜÇÜKİNCE YMM S.
652     Yılmaz  BENLİGİRAY ÖĞRETİM ÜYESİ
653     Herman   BENKLİ SMMM S.
654     Önder HAKARAR İSTİFA
655     Atilla BİNGÖL SMMM S.
656     Nilgün BİNGÖL SMMM S.
657     Ülker  KASU ÜYE
658     Gülseren  KUTLUK ÜYE
659     Ümran   DEMİROĞLU ÜYE
660     Canan PARLAK SMMM S.
661     Türkan  TOKTAR ÜYE
662     Ayfer   ÖZKAN SMMM S.
663     İhsan ERPEK SMMM S.
664     Kemal  GÖNÜL SMMM S.
665     Ünal  YALINÇGÖREN SMMM S.
666     Mustafa  SEZMİŞ SMMM S.
667     Cem  EKMEKÇİ ÜYE
668     İhsan  ERDÖVENCİ ÜYE
669     Davut  Özen SMMM B.
670     Ali  TİMUR ÜYE
671     Azem  SARIGÖZ ÜYE
672     Hüseyin ERGİN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM S.
673     Eray  AKÇAY ÜYE
674     Seçkin  ATİLLA ÜYE
675     Mehmet  IŞILTAN SMMM S.
676     Satılmış  Güleç SMMM B.
677     Mehmet Aykut İMAMOĞLU SMMM S.
678     Ömer KARPUZOĞLU SMMM B.
679     Turgay  AYMUTLU SMMM B.
680     Ali Edip  KIZILDERELİ YMM S.
681     Fazlı  KILIÇ SMMM S.
682     Mustafa  ÇİMEN SMMM S.
683     Yaşar KIZILKUM YMM S.
684     Güngör ALBAŞ ÜYE
685     Erol  HOŞ ÜYE
686     Şöhret   KARACAN SMMM S.
687     Yurader ÇAKMAK ÜYE
688     Mustafa Yılmaz  ÖZKÖK SMMM S.
689     Azime Huriye  DİKMEN ÇOKÜNLÜ ÜYE
690     Demir  KARDAŞ SMMM S.
691     Abdullah  ŞEN SMMM S.
692     Ahmet Fahri  PALABIYIK ÜYE
693     Mustafa ORTAK SMMM S.
694     Türkmen   ÇELİK YMM S.
695     Kemal   ALTUNAY ÜYE
696     Sami  MURTAZOĞLU ÜYE
697     Baki  OFLAZ SMMM S.
698     Yaşar  KUTAY SMMM S.
699     Ali Rıza  TÜKENMEZ SMMM S.
700     Abdullah  BALOĞLU İSTİFA
701     Cemil  DÖNMEZ ÜYE
702     Şükrü SABUNCU SMMM S.
703     Nedim  OĞULCUK ÜYE
704     Ali  OLCAY YMM B.
705     Ramazan  ORUÇ SMMM S.
706     Mehmet  ÖNER SMMM S.
707     Mustafa  ÖZCAN ÜYE
708     Doğan  ÜZÜM SMMM S.
709     Ayhan  BAR ÜYE
710     Mustafa  AK YMM S.
711     Mehmet   KOCAOĞLU SMMM S.
712     Sadettin VARYEMİŞÇİ  ÜYE
713     Nihat İNCEKARA SMMM S.
714     Sezai İÇYÜZ SMMM S.
715     Kemal  ŞAHİN ÜYE
716     Ali  KUTLU İSTİFA
717     Müjdat AYBAR SMMM B.
718     Mehmet Yüksel ONUR SMMM S.
719     Hürol  TAŞKENT İSTİFA
720     Cabir Hami  SÖNMEZ SMMM S.
721     Örsel  DİKEN ÜYE
722     Ceyhun   ÖZ İSTİFA
723     Niyazi  KORKMAZ SMMM-EMEKLİ
724     Abdulkadir  GÜREL SMMM S.
725     Mustafa ORHAN SMMM B.
726     Engin   ÜNER SMMM S.
727     M.Ferit   EKİNCİ SMMM S.
728     H. Kaya   EKİNCİ ÜYE
729     Necat   YILMAZ SMMM S.
730     Mehmet  KARABATI SMMM S.
731     Ali Semih YANAR SMMM B.
732     Alaattin  ORMAN ÜYE
733     Tacıgül  ERDEM ÜYE
734     Turgay ÇOŞKUN SMMM S.
735     Haktan VARDARYILDIZ SMMM S.
736     Metin Kamil   ERCAN SMMM S.
737     Mehmet Nadir BAŞAK SMMM S.
738     İsmail G GÜLAÇTI YMM S.
739     Tayfun  GÜNGÖR ÜYE
740     Fatma Perihan  KARATAY ÜYE
741     Sedat Tunca  EROĞLU ÜYE
742     İhsan  ERCAN ÜYE
743     Nusret  SALMAN ÜYE
744     Mehmet Reşit  ERKİNAY ÜYE
745     Cengiz  YAMAN ÜYE
746     Nejat  ÖZKUL ÜYE
747     İsmail  SEVİM SMMM S.
748     Secaaddin Zeki  TÜZEMEN SMMM S.
749     Nazım   ÖZLER ÜYE
750     Engin  ÇAMAŞUVİ ÜYE
751     Kenan   KOLÇAK ÜYE
752     Akman  YARGICI ÜYE
753     Süleyman  GENÇ ÜYE
754     Sait  GÖKŞEN SMMM S.
755     Mete  ALPAY ÜYE
756     Hurşit  SUNGUROĞLU ÜYE
757     Serpil  ÇAV ÜYE
758     Cemal  ÖZDEMİR ÜYE
759     Yaşar ERKAN ÜYE
760     Atanur   KAVAK SMMM S.
761     Murat   BAYRAK SMMM S.
762      Haydar   MERİÇ ÜYE
763     Ali   ŞAHİN SMMM S.
764     Osman  ÖZCAN SMMM-EMEKLİ
765     Erol  TÜMER ÜYE
766     Ahmet  GÜLER ÜYE
767     Mehmet EKİZ YMM S.
768     İsmail Hakkı  YAPULU SMMM S.
769     Kazım   ATIŞ ÖĞRETİM ÜYESİ-SMMM
770     Hikmet  TÜZÜNGÜVEN ÜYE
771     Sadık ADIGÜZEL SMMM S.
772     Ülkü   ESİN SMMM S.
773     İbrahim Halil TOPLAN SMMM S.
774     Ömer  GÜNDOĞDU ÜYE
775     Onur   KEÇELİ ÜYE
776     İzzettin   ÖNDER ÖĞRETİM ÜYESİ
777     Mustafa   ÜZÜMCÜ YMM S.
778     Hayrettin  ÖZTÜRK ÜYE
779     Vedat  KASAPOĞLU YMM S.
780     Kadir  DUMAN ÜYE
781     Galip Ali  KAYA ÜYE
782     Nursel  SARIKAYA SMMM S.
783     Ali SARIKAYA SMMM B.
784     Mustafa  ERGUN İSTİFA
785     Hasan Tahsin  DENEÇ YMM S.
786     Ahmet Hasan   ERTEM SMMM B.
787     Temel  VAR YMM S.
788     Haluk DEMİREL ÜYE
789     Süleyman BAĞCI ÜYE
790     Rıfat B  BAŞGÜL SMMM S.
791     Özcan  ÖZTÜRK YMM S.
792     İsmail  FİRUZMENT SMMM S.
793     Şükrü Adil MURTAZAOĞLU YMM S.
794     Hidayet   ULUDOĞAN ÜYE
795     Mehmet Emin  KULBAY SMMM S.
796     Cengiz  AKPUNAR SMMM S.
797     Ertuğrul  ŞENGÜN ÜYE
798     İlhan Arslan  UÇKUN SMMM S.
799     Ahmet BULUT ÜYE
800     Sedat   DİRER Vefat
801     Nihat   GÜLÇİMEN ÜYE
802     Prof.Dr.Cemil Gökhan   BAHŞİ ÖĞRETİM ÜYESİ
803     Yekta  BERKSOY ÜYE
804     Ender   HASKİRİŞ ÜYE
805     Kemal İYİLİKSEVER SMMM S.
806     Kılıç   BAŞARAN ÜYE
807     Arslan  TUNCEL SMMM S.
808     Abdullah  VİDİNLİ SMMM S.
809     Sinan  ÖZTOPUZ SMMM S.
810     Ünal  KÖSEOĞLU ÜYE
811     Zülküf   KANAT ÜYE
812     Cevdet Okan BAHAR VEFAT
813     Ayşe Nur  YÜCEL ÜYE
814     A. Nuhzet  BETİL ÜYE
815     Cansen  BAŞARAN SMMM S.
816     Akif  EMİROĞLU ÜYE
817     Osman Oğuz  ÖZTÜRK ÜYE
818     Ercan ÖZER ÜYE
819     Necdet  GÜRBÜZ ÜYE
820     Ersin  KAVAK SMMM B.
821     Mehmet  AKAY ÜYE
822     Saadettin  BALAAMAN VEFAT
823     Onur  OCAKOĞLU ÜYE
824     Ünal  ESLEK ÜYE
825     Mehmet  CAN SMMM S.
826     Doç.Dr.Ayşe Ümit   GÖKDENİZ ÖĞRETİM ÜYESİ
827     Hasan   PAZVANT ÜYE
828     Mustafa Akif  SÖZEN SMMM B.
829     Necdet  YURTTAN ÜYE
830     İskender   VATANSEVER ÜYE
831     Mehmet  SARGINALP ÜYE
832     Mehmet Kadri  DOLGUN SMMM S.
833     Turhan  TOKSÖZER SMMM S.
834     Prof.Dr.Süleyman  YÜKÇÜ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
835     Serap HACIKAMİLOĞLU SMMM S.
836     Mehmet Asaf  Uzun SMMM B.
837     Ahmet  LERMİOĞLU SMMM
838     Tayfun  DOYURAN SMMM B.
839     Cevdet   YILMAZ ÜYE
840     G. Enver  VAROL  ÜYE
841     Mehmet Ümit  GÜRUS ÜYE
842     Zeki   ÜNLÜ SMMM S.
843     Recep Vahdet  SEVER SMMM-EMEKLİ
844     Nail  YALIN SMMM S.
845     Sevinç    ALSAN SMMM S.
846     Lütfi   ARSLANTÜRK SMMM S.
847     Ahmet Selim    ŞENÜÇLER YMM-EMEKLİ
848     M.Sami  ÖZEREN ÜYE
849     Ali   GÜLER SMMM S.
850     Hacer    GÖZÜM SMMM S.
851     Saniye   KARAÇAM ÜYE
852     Nevin   CERRAHOĞLU SMMM S.
853     Mehmet Emin     BODUR SMMM S.
854     Hasan    KAYALIDERE SMMM B.
855     Kaya   ŞİRİN SMMM S.
856     Vasıf  HAN SMMM S.
857     Oya  TOZ SMMM S.
858     Mustafa  KILIÇMAN SMMM S.
859     Şevki  ŞİMŞEK SMMM S.
860     Rafet  SUYUBATMAZ ÜYE
861     Y. Ercan  GÜVENÇ ÜYE
862     Bekir Hulusi  İSSİ SMMM S.
863     Nur   ÖZTEKİN ÜYE
864     Yaşar   SAKAR ÜYE
865     Korkut  ŞENGÜN SMMM B.
866     Ata Burak  ERATAY YMM S.
867     Kasım   KARTAL SMMM S.
868     Adem  KILIÇ SMMM S.
869     Günay   KIZILTAN ÜYE
870     Tahsin  GÜLEÇ SMMM S.
871     Niyazi  AKGÜNGÖR SMMM S.
872     Ali   ÖZTÜRK SMMM S.
873     Fatma Tuba  BAŞAR ÖĞRETİM ÜYESİ
874     Ali  SEZEN SMMM B.
875     Atilla   HİTAY ÜYE
876     Remzi   YILDIRIM SMMM S.
877     Cengiz  ERTEN YMM B.
878     Melih Cengiz   KÜÇÜKÇINARÖZÜ SMMM S.
879     Sunday TUNÇOK ÜYE
880     Suat  Ömer    ŞARKIŞLA SMMM S.
881     Ali PADIR SMMM S.
882     Akın  BUHARALİOĞLU ÜYE
883     S. Oktay  ALPUGAN ÜYE
884     Vasfi   HAFTACI ÜYE
885     Fusun   AKKAL SMMM B.
886     Mehmet  Ali  EKE SMMM S.
887     Erhan   YAMANLICA ÜYE
888     Mehmet Taner TAN SMMM B.
889     Kayhan  ARMAĞAN SMMM S.
890     Ercan   OĞUZ İSTİFA
891     F. Ayhan  IŞIK ÜYE
892     Ümit   ULUÇAM ÜYE
893     Mustafa  TEKDEMİR ÜYE
894     Güler    TEMİZEL SMMM S.
895     Cihan   SIRMATEL İSTİFA
896     Prof.Dr.Nuri   UMAN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
897     Yako BONOFİYEL YMM S.
898     Aydın  AVCI SMMM S.
899     Nihat BAYAR SMMM B.
900     Mehmet  YILDIRIM İSTİFA
901     Mustafa YILMAZ YMM S.
902     Erol  GÜLENAY ÜYE
903     Saadettin  GÖLGELİ ÜYE
904     Abdülhadi Hadi   ÖZGÜL ÜYE
905     Osman  KOÇER ÜYE
906     Nurcihan  AKSOY SMMM S.
907     Ekrem  PEREN ÜYE
908     Mustafa Özgür  GÜNEL SMMM S.
909     Tuncay  ÖZKESKİNLEN SMMM S.
910     Ümer   BİRKAN ÜYE
911     K. Erkan  GÜVENDİK ÜYE
912     Ahmet  ÇETİNKAYA SMMM S.
913     Lütfü  GÖKTUĞ ÜYE
914     Recep ŞENER ÖĞRETİM ÜYESİ
915     Asil   DORMAN ÜYE
916     Salih Nusret  DOLGUN SMMM S.
917     M. Levent   ÇINAR ÜYE
918     Cengiz ERDAL ÜYE
919     Selim  İLYAZER ÜYE
920     Yılmaz  TUNA SMMM S.
921     Oğuz   AKPULAT ÜYE
922     Engin  Kayanyıldız SMMM B.
923     Nihal  TÜĞSÜZ SMMM S.
924     İlhan  KAZGAN SMMM S.
925     Hüseyin  ÖZDEMİR ÜYE
926     Erdinç   ŞEN SMMM S.
927     Leyla KARASALİH ÜYE
928     Doç.Dr.S. Saygın  EYÜPGİLLER ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
929     Ahmet Hasan  YEŞİLOĞLU ÜYE
930     Mehmet Zeki  GÜLCÜLER ÜYE
931     Tuncay  ÖZBERK ÜYE
932     Burhanettin  DEMİRCİOĞLU SMMM B.
933     Hüseyin Yaşar   ERASLAN ÜYE
934     Nur  MUMCUOĞLU SMMM B.
935     Osman Çetin ÖZGİRAY SMMM B.
936     M. Selçuk ENGİN ÜYE
937     Ali Fetih   VARDAR ÜYE
938     Mehmet  AKYILDIZ ÜYE
939     Mehmet Halit  ENSARİ YMM S.
940     Bilge  BIYIKOĞLU ÜYE
941     Aysel  GÜL ÜYE
942     A.Halim  YEŞİLÇAN SMMM B.
943     Ruhi  ÜNAL ÜYE
944     Servet EKİNCİ SMMM S.
945     Cengiz  ALTUĞ ÜYE
946     Kamil Sedat DÜGER SMMM S.
947     Cengiz  DURSUN ÜYE
948     Haluk  IŞIKMAN SMMM S.
949     Cengiz   ERTAN İSTİFA
950     Mesut  KUBLAY ÜYE
951     Fehmi  ALTIKULAÇOĞLU ÜYE
952     Feyyaz TUNCEL SMMM S.
953     Ayla   ERTUŞ ÜYE
954     Ümran  ÇEVİK ÜYE
955     Mehmet Cem  ASLAN SMMM S.
956     Hasan  KORKUSUZ ÜYE
957     Muzaffer TACAR ÜYE
958     Hüseyin   ATAY SMMM S.
959     Kenan YAVUZ ÜYE
960     Mehmet   HANCI SMMM B.
961     Zeynep  DİLBAZ ÜYE
962     Nevin     KORUCU ÜYE
963     Füsun    ACAR ÜYE
964     Hacı Reşit  KÜÇÜK SMMM S.
965     Hatice  ÖZULUS YMM S.
966     Mehmet Semih  ERDAL ÜYE
967     Adil  DÖNER SMMM S.
968     Hikmet Kaan  TÜLBENTÇİ ÜYE
969     Erdal  DELİPINAR SMMM S.
970     Halil İbrahim  TOPÇU ÜYE
971     İsmail  BAYAR SMMM S.
972     Naci  TETİK SMMM S.
973     Fatih Mehmet  BAYHAN ÜYE
974     Lalizer Dumrul SOYDAN SMMM B.
975     Osman arkan DAĞLI ÜYE
976     İbrahim Engin  KALYONCU SMMM S.
977     Ahmet   KURAL SMMM B.
978     Şükrü  YAVUZ YMM S.
979     Özlem (bey)  MOROVA SMMM B.
980     Mehmet  Sabih  GİDER VEFAT
981     Ekrem KUT SMMM S.
982     Atilay   AKTAŞ SMMM S.
983     Mehmet Erol  TÜFEKÇİ SMMM B.
984     Ali   AKBAŞ SMMM S.
985     Beşir  YILMAZ SMMM S.
986     İsmail  TORUN SMMM S.
987     Sefa    AKMAN SMMM S.
988     Asım VURGUN SMMM S.
989     İbrahim ÇALIŞKAN SMMM S.
990     Göksel GENÇASLAN YMM S.
991     Sinan  KURU SMMM S.
992     Erdoğan   GÖK SMMM S.
993     İlhan  NALCIOĞLU SMMM-EMEKLİ
994     İsmet  ŞEN ÜYE
995     Mehmet  BENZER SMMM S.
996     Esin  KALKINAN ÜYE
997     Müşerref  AYHANOĞLU ÜYE
998     Müjdat  İZGÜ SMMM S.
999     Ali    ÜNVER ÜYE
1000     Mine  ÇÖKELİLER SMMM S.
1001     Hüseyin   YILDIZ SMMM B.
1002     İbrahim Cem TÜRE YMM S.
1003     Ali    KABASAKAL ÜYE
1004     Mehmet Selim TUNÇBİLEK ÜYE
1005     Rıdvan   IŞIK SMMM B.
1006     Cemal   ERTAŞ SMMM S.
1007     Mahmut Burhan   ANDIRMAN SMMM S.
1008     Yaşar   ALİBABA ÜYE
1009     Günay    SALCI ÜYE
1010     Meliha KARASU SMMM S.
1011     Sabahattin AVCI SMMM B.
1012     Ömer Faruk   SAKA ÜYE
1013     Hasan   UYANMIŞ ÜYE
1014     Hasan Basri  AKDAĞ ÜYE
1015     Abdullah  AKDAĞ YMM S.
1016     Erbil    ÇENGEL ÜYE
1017     Senem  ERTAN ÜYE
1018     Vahap  TURAN ÜYE
1019     Fatma Melek   ÖZDEMİR ÜYE
1020     Nazmi   ÖZDEMİR SMMM
1021     Oğuz  BATUM SMMM S.
1022     Hasan    RAHVALI ÜYE
1023     İsmail  BOSTAN SMMM B.
1024     Vedat Ruşen    BAŞAR ÜYE
1025     T. Erdoğan  ARSOY SMMM S.
1026     Safiye Meral   ERLER ÜYE
1027     Coşkun    ŞENGÜL SMMM S.
1028     Nedim  AKDEMİR YMM S.
1029     Behçet  GÜNEREN ÜYE
1030     Nurettin  ERGEN ÜYE
1031     Cezmi    YAVUZ SMMM S.
1032     Seçim ÜSTÜNDAĞ YMM B.
1033     Müfit   KIRÇOVA SMMM S.
1034     Kudret Kamil   İNCE ÜYE
1035     Mehmet Çetin  UNKAN SMMM S.
1036     Ayşe Ayla  UNKAN SMMM S.
1037     M.Turgay POLAT ÜYE
1038     Mehmet Ali ARGUN SMMM S.
1039     Ali Aydın ESMERAY ÜYE
1040     M.Cengiz   GÜNEY SMMM S.
1041     Salih Yılmaz ULUS SMMM S.
1042     Güngör  TERZİ İSTİFA
1043     Hüseyin Atamer ERKAL ÜYE
1044     Selahattin  BÖRÜ SMMM S.
1045     Ahmet  ÖZTOPALOĞLU İSTİFA
1046     Erdal   DOĞRU İSTİFA
1047     Enis    GÜRDAL ÜYE
1048     Gökhan    KOÇAKLI ÜYE
1049     Hamdi Ahmet    ATALAY ÜYE
1050     İsmail  KANAAT ÜYE
1051     Mustafa Taner  TANSUG SMMM-EMEKLİ
1052     İlhan   ARDA SMMM S.
1053     Sevda   ARSAL ÜYE
1054     M.Sedat   KABALAK ÜYE
1055     Taner DİZDAR YMM S.
1056     B.Aydın  DEMİRDİLEK ÜYE
1057     Celal  ŞİRİN SMMM S.
1058     Bülent  BULGUROĞLU ÜYE
1059     Dinçer  ŞEKERCİ VEFAT
1060     Mestan  AYTEN SMMM S.
1061     Mehmet İMREN ÜYE
1062     Bahri    ÖZBAY ÜYE
1063     A.Yücel  SAGRA SMMM S.
1064     Fatih  SOMAR SMMM S.
1065     M.Salih  GÜLER SMMM S.
1066     Ali   BEHLİL ÜYE
1067     Necmettin   KURAL İSTİFA
1068     S.Agop  ZİNCİR SMMM-EMEKLİ
1069     Mustafa   OĞUZ ÜYE
1070     Hüseyin  AKTAŞ ÜYE
1071     Mukadder  ENDER ÜYE
1072     Ziya  DİŞANLI SMMM S.
1073     Teoman  SÜZEN SMMM S.
1074     Muzaffer  ŞENBİL SMMM S.
1075     Sırrı    DURMUŞLAR SMMM S.
1076      Bülent  ESEN SMMM B.
1077     Öznur (bey)  ÖZDEMİR SMMM S.
1078     M. Bülent  ÇANTALI SMMM B.
1079     Gülnur (hn)  KAHRAMAN SMMM B.
1080     Serhan  BAYKAL SMMM B.
1081     Y.Turgay   ÖCAL ÜYE
1082     Melih   HAKYEMEZ ÜYE
1083     Necdet Sancar  İŞCİEL SMMM B.
1084     Kemal   ÇAM SMMM S.
1085     Şengün    AYDIN ÜYE
1086     Metin   KARABUDAK ÜYE
1087     Güner  ŞEKERCİ SMMM B.
1088     Ali   PALA ÜYE
1089     Kemal    ER ÜYE
1090     Mehmet Nazif    KURAL ÜYE
1091     Hamza   KURNAZ ÜYE
1092     Erkan  DEMİRKOL SMMM B.
1093     Bülent    SEZER ÜYE
1094     Hulusi  AYDIN SMMM B.
1095     Mehmet  KARATAŞ SMMM S.
1096     Hikmet   KARATAŞ ÜYE
1097     Ahmet Turan   KAVLAKOĞLU ÜYE
1098     Mürüfet   AKDEMİR ÜYE
1099     İsmail YÜKSEL SMMM B.
1100     Ali  GÜNGÖRMÜŞ ÜYE
1101     Cengiz  YALDIZ SMMM S.
1102     Remziye CİCİBAŞ SMMM S.
1103     Mehmet  ÖZALP SMMM B.
1104     Numan Tuncer  ÖZKANLI SMMM S.
1105     Melek  EKMEKÇİ SMMM S.
1106     N.Oğuz  GÜRCAN VEFAT
1107     Ertan GÜNER SMMM B.
1108     Aygen İNAL YMM S.
1109     Köksal  TURANLI ÜYE
1110     Selim  KÖROĞLU SMMM S.
1111     Erol  GÜNEN ÜYE
1112     Naci  ERSOY YMM S.
1113     Hasan  ÖZEN SMMM B.
1114     Bahattin  ÇEKİÇ SMMM S.
1115     M.Erdinç ERSAN SMMM S.
1116     Fikret ZÜLFİKAR SMMM S.
1117     Osman Şükrü  ARKUN SMMM B.
1118     Ahmet Akif  ÖZGÜR SMMM S.
1119     Hasan KULAÇ ÜYE
1120     Yrd.Doç.Dr.Mustafa  İME SMMM B.
1121     İsmail   GÜNEY ÜYE
1122     Hüsnü  PADUR ÜYE
1123     Bünyamin  ÖZTÜRK ÜYE
1124     Arif METİNYURT SMMM
1125     Gülşen Çetinok AKBULUT ÜYE
1126     Recai  ÖZTÜRK SMMM B.
1127     C.Nerma  ÇAVDARLIER SMMM B.
1128     Şule   GÜNDOĞDU ÜYE
1129     Mahmut  SÜRMELİ SMMM B.
1130     Fatma  PAMUKÇU SMMM B.
1131     S.Zeki  EMİRALİOĞLU İSTİFA
1132     Mustafa Birol ÇAPANOĞLU YMM S.
1133     Meryem ÖCAL SMMM B.
1134     Zeki  ÖCAL SMMM S.
1135     Dr.Kadir  DABBAOĞLU SMMM B.
1136     A. Şafak URAS SMMM B.
1137     Erdal  HALİLOĞLU SMMM B.
1138     Süreyya ERİŞKİN ÜYE
1139     Ergun  TOPRAKMAN SMMM S.
1140     Engin  GÜNDOĞDU ÜYE
1141     Zeliha  AKAR ÜYE
1142     Erdoğan  BÜYÜKMENEKŞE SMMM S.
1143     Burhan  SARIOĞLU VEFAT
1144     Fatma Filiz  SAĞLAM ÜYE
1145     Yahya ARIKAN SMMM S.
1146     Osman Hadi  ÖZBİLGEN SMMM S.
1147     Cumali KAYA YMM S.
1148     İsmail Hakkı  ÇEBİ ÜYE
1149     İhsan  TAŞKIN SMMM S.
1150     Hüseyin   FIRAT SMMM S.
1151     Prof..Dr.Cemal  İBİŞ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1152     Yrd.Doç.Dr.Muarrem  SAMUR SMMM B.
1153     Prof.Dr.AytenY ERSOY ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1154     Erkut  TEKİNKAYA ÜYE
1155     Doç.Dr.Nurgül  CHAMBERS SMMM B.
1156     Zeki  MÜMTAZ SMMM
1157     Prof.Dr.Haluk  SÜMER ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1158     Sefa   KOLBAKIR SMMM
1159     Özen  ŞEN ÜYE
1160     İbrahim Fevzi  TACER SMMM S.
1161     Mustafa BÖLÜKBAŞ SMMM S.
1162     Füsun Neşe   ALTAŞ SMMM B.
1163     O.Deniz   ONARCAN ÜYE
1164     Besim Timuçin  ÖZGEÇ SMMM
1165     Zeynep  URAS SMMM S.
1166     E. Sevinç ÖZŞEN SMMM B.
1167     Alper  AKDENİZ SMMM
1168     Sema   AYDINGÜN ÜYE
1169     Coşkun ŞEN SMMM S.
1170     Orhan  CEM SMMM S.
1171     Günay  TAYLAN SMMM B.
1172     Zafer   VERAL SMMM B.
1173     Hüseyin Haluk  YALÇIN SMMM S.
1174     Nazım   HİKMET YMM S.
1175     Hasan     ÖZULAŞ YMM
1176     Tekin  TOPRAK ÜYE
1177     Haşmet YILDIRIM YILDIRIM SMMM S.
1178     İbrahim  ATAY SMMM S.
1179     Esat PORSUK SMMM S.
1180     Prof.Dr.Feryal Orhon BASIK ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1181     Asil  ALPTEKİN SMMM B.
1182     Bülent ÇAKIR SMMM B.
1183     Nail   SANLI YMM S.
1184     Prof.Dr.M.Hanifi AYBOĞA ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1185     Prof.Dr.Doğan  ERGUN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1186     Prof.Dr.Fatih  YILMAZ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
1187     Prof.Dr.Recep  PEKDEMİR ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1188     Bayram TOPDAĞ İSTİFA
1189     Mehmet Sabri   ALBAY SMMM
1190     Sefer.Bilgi   SEVİL SMMM
1191     Ahmet  BULUT SMMM
1192     Metin   Biçersin SMMM S.
1193     Oktay  BULUT ÜYE
1194     M.Aykut  AKINAL ÜYE
1195     Güler  AKKÜL İSTİFA
1196     Melahat    BULUT SMMM
1197     Hüseyin KIRAN SMMM S.
1198     Menşure  Şeker SMMM S.
1199     Prof.Dr.Serhat  KUTLAN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1200     Turgay  AKAR YMM
1201     Hakan  HOROZOĞLU ÜYE
1202     Mehmet Sıtkı  GÜNGÖR YMM S.
1203     Abdulkadir  ŞİMŞEK SMMM
1204     Adnan  ŞİŞMAN SMMM
1205     Prof.Dr.Metin  SAĞMANLI ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1206     Cem Niyazi  DURMUŞ SMMM B.
1207     Hasan  AKGÜN SMMM B.
1208     Erol   ALTUNOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
1209     Sabahattin  KESKİN SMMM S.
1210     Ahmet BİRİM SMMM S.
1211     İsmail   ÜLKÜ SMMM S.
1212     Burhan  ÇAKIROĞLU SMMM
1213     Oktay  YEŞİLYURT SMMM S.
1214     Tahir  KOÇ SMMM S.
1215     İbrahim Haluk  YANAR ÜYE
1216     Burhan  ÖZDEMİR YMM S.
1217     Vedat BÜKCÜ ÜYE
1218     Oğuz  ÖZKAN YMM S.
1219     Orhan ARABACIOĞLU SMMM S.
1220     Faruk   SAYINLI VEFAT
1221     Ülkü  SÖNMEZ YMM S.
1222     Erkin  BALABAN VEFAT
1223     Gülşen ZENGİN ÜYE
1224     Halis ATA ÜYE
1225     Hüsnü Can  DİNÇSOY SMMM S.
1226     Mehmet  ÖZŞEKER SMMM S.
1227     Aylin  AKTÜRK ÜYE
1228     Yeşim  TANER SMMM B.
1229     Erkan Baki ERDAL SMMM S.
1230     Tunç Raif  TANER SMMM B.
1231     Cristina MONTERRY ÇOLPAN SMMM S.
1232     M.Ali   OGAN BALİBAŞA AYRILMIŞ
1233     M.Berna BALİBAŞA SMMM
1234     Mehmet  BAŞALDI SMMM S.
1235     Kadir OKTAR SMMM S.
1236     Binali  ŞİMŞEK SMMM S.
1237     İbrahim  SARIOĞLU SMMM B.
1238     Yusuf ZENGİN SMMM S.
1239     Prof.Dr. İdil  KAYA ÖĞRETİM ÜYESİ
1240     Aynur  YILDIRIM İSTİFA
1241     Prof.Dr.Yakup SELVİ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
1242     Sadettin  KESKİN SMMM S.
1243     H.Tanzer GÜCÜMEN SMMM B.
1244     Tamer SAKA ÖĞRETİM ÜYESİ
1245     Deniz BAYKAL ÖĞRETİM ÜYESİ
1246     Arzu  BURMENDİ SMMM B.
1247     Kamil POLAT YMM S.
1248     İlker DURSUN SMMM S.
1249     Veysel Karani  PALAK SMMM S.
1250     Erol   ÇELEN SMMM S.
1251     İsmet  ERGÜDEN SMMM S.
1252     Arif Engin  ERGÜDEN SMMM B.
1253     H.Cahit  KESEMEN VEFAT
1254     Turan AYDIN SMMM S.
1255     Emine Birnur  YENİER SMMM S.
1256     Mükerrem  GELGÖR İSTİFA
1257     Uğur BÜYÜKBALKAN YMM S.
1258     Rıfat Turuntay  NALBANTOĞLU YMM S.
1259     Ahmet Nihat  ERTÜRK YMM S.
1260     Prof.Dr.Ercan  BAYAZITLI İSTİFA
1261     Ahmet   DEMİR YMM S.
1262     Kamil AY YMM S.
1263     Abdulkadir KUŞİN SMMM B.
1264     Yılmaz  DEMİRCİ SMMM S.
1265     İbrahim Erten  PEKER YMM S.
1266     Aslan  COŞKUN YMM S.
1267     Canan  ŞAHAN SMMM S.
1268     Hidayet Nur KÖSE SMMM S.
1269     Muhlis  SELÇİK YMM S.
1270     Orkun  İÇTEN SMMM B.
1271     Sabri  TÜMER YMM S.
1272     Temel  ÖZTÜRK YMM S.
1273     Prof.Dr. Serhat   YANIK ÖĞRETİM ÜYESİ-SMMM
1274     Hicabi  ÜN YMM S.
1275     Prof.Dr.Kerem SARIOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ-SMMM
1276     Cavit  ŞATANA SMMM B.
1277     Orhan Raşit  ŞAYLIK SMMM B.
1278     Şerafettin  KARAKOÇ SMMM
1279     Figen  ERGÜDEN SMMM S.
1280     Mehmet Emin  ÇELENLİ SMMM S.
1281     Hakan AĞDAŞ SMMM S.
1282     Talat  ARFAN SMMM S.
1283     Birtan Hidayet ÖĞRETİCİ SMMM S.
1284     Hüseyin  TURNA SMMM S.
1285     Doğan   YILMAZ YMM S.
1286     Azmi Murtaza  İMER SMMM S.
1287     Dursun Ali  TURANLI YMM S.
1288     Nesrin  KÖSEOĞLU AYRILMIŞ
1289     Nevin  TEZEMİR SMMM B.
1290     Doğan GÜL SMMM S.
1291     Mehmet  YILMAZ SMMM S.
1292     Ali  SEYFETTİNOĞLU SMMM S.
1293     Ayhan   ÖZDEN YMM S.
1294     İbrahim Halil DEMİRCİ YMM S.
1295     Mustafa  ÖZBAYRAKTAR VEFAT
1296     Namık Kemal  KOÇ YMM S.
1297     Hasan DOĞAN SMMM S.
1298     Serpil   BOSTANCI SMMM B.
1299     Doç.Dr.Miraç Sema  ÜLKER ÖĞRETİM ÜYESİ
1300     Ahmet  ŞAHİN SMMM S.
1301     Ali  MUTLU SMMM S.
1302     Ekrem  AKALIN YMM S.
1303     Avni Sait BAŞARAN VEFAT
1304     Jale  AKKAŞ SMMM S.
1305     Hasan DOĞAN YMM S.
1306     A.Masis  YONTAN YMM S.
1307     Mete  ÖZMENÇ SMMM S.
1308     Vahdettin  KAYA İSTİFA
1309     Fuat   BERGANSA YMM S.
1310     İlya LEVİ SMMM B.
1311     Ülker  CİVELEK SMMM S.
1312     Ahmet   CİVELEK SMMM S.
1313     Ahmet  TOKCAN SMMM S.
1314     Levent   TUNCAY YMM S.
1315     Eyup Sabri   YÜCEL SMMM S.
1316     Mustafa  KÖSEOĞLU VEFAT
1317     Mehmet   EREN SMMM S.
1318     Raşel Çeli  COŞKUN SMMM S.
1319     M.Muammer  BİLSEL YMM S.
1320     Saffet BENZERLER SMMM S.
1321     Kemal  TIĞOĞULLARI YMM S.
1322     Ali  PETEK YMM S.
1323     Mehmet Gürkan   TANRIKULU YMM S.
1324     Yücel  AKDEMİR SMMM S.
1325     Salim    SAYAR VEFAT
1326     Saadettin NALBANTOĞLU YMM S.
1327     M.Erol  YILDIZ SMMM B.
1328     Mehmet Haşim ALTINÖZLÜ SMMM
1329     Bülent   ÇELİKTAŞ YMM S.
1330     Mehmet YALÇIN YMM S.
1331     Süleyman   BİLGE YMM S.
1332     Nazım    ANIL YMM S.
1333     Abdullah  YAYLI YMM S.
1334     Mehmet Kemal   GÖKGÜR YMM S.
1335     Ali Kamil    UZUN SMMM B.
1336     Arif   AYTULUN VEFAT
1337     Prof.Dr.I.Ufuk MISIRLIOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
1338     Hasan   OVALI YMM S.
1339     Hüsamettin  SEKİZKARDEŞ YMM S.
1340     Tülay  ARAS SMMM B.
1341     Nevzat PAMUKÇU SMMM S.
1342     Bülent  TARLAN SMMM B.
1343     Bahri  OLGUN YMM S.
1344     Mustafa   SEZEN YMM S.
1345     İsmail Ekrem  ERŞAHİN YMM S.
1346     Eyüp   HAYKIR YMM S.
1347     İsmail  YILDIZ SMMM S.
1348     Necati    AKIN YMM S.
1349     Ömer Necdet  AYDEMİR YMM S.
1350     Mevlüt  GÜVEN YMM S.
1351     Cahit İNCEOĞLU YMM S.
1352     İsmail Melih  BAŞ SMMM S.
1353     Oktay   AKTAŞ SMMM B.
1354     Murat   TİRYAKİ YMM S.
1355     Mahmut Nedim  AKKURT YMM S.
1356     Ayfer  GÜLSOY YMM S.
1357     EkremTalat  KAYNAR SMMM B.
1358     Dr.Atilla  UYANIK YMM S.
1359     Yüksel  ÖZUYSAL VEFAT
1360     Atakan  AKÇAY SMMM S.
1361     Ahmet Tuna SENEMOĞLU VEFAT
1362     Ahmet   ARSLAN YMM S.
1363     Necati  KALKAN SMMM S.
1364     Yusuf   İLERİ SMMM S.
1365     Celal  YEĞEK SMMM S.
1366     Ebubekir   TAŞYÜREK YMM S.
1367     Mehmet Nuri  TEKİN SMMM S.
1368     Erhan  ÜNVER SMMM S.
1369     Adem   ÖZZAİM YMM S.
1370     İlker  ÇAĞCI YMM S.
1371     Vedat Raşit   EREK SMMM S.
1372     Kadir  BOZKURT SMMM B.
1373     Kemal  AKSU YMM S.
1374     Talha  APAK YMM S.
1375     Feyyzullah   YETKİN SMMM B.
1376     Mehmet  ŞAHAN YMM S.
1377     Mehmet   ASLIYÜKSEK VEFAT
1378     Burhan  KARA SMMM S.
1379     Hüseyin Murat  ÇEKİCİ SMMM B.
1380     Ali Osman  ALTIPARMAK SMMM S.
1381     Hüseyin Hakkı AKMANLI SMMM S.
1382     İ. Serkan   GEZMİŞ SMMM S.
1383     M. Fazıl  HASEKİOĞLU SMMM S.
1384     İlker Bora YARGIÇ SMMM B.
1385     İzel Levi   COŞKUN SMMM B.
1386     Mustafa KARSAVURAN YMM S.
1387     Mehmet Necip   ÖZER YMM S.
1388     Halil İbrahim   YÜRÜDÜ SMMM B.
1389     Mehmet   YILDIZ SMMM B.
1390     Ebubekir BİRKENT YMM S.
1391     Sezai   MANDAL YMM S.
1392     Eda   BİRKENT SMMM B.
1393     Doç.Dr.Sinan  ASLAN ÖĞRETİM ÜYESİ
1394     Cengiz  Kazancı YMM S.
1395     Günal HASIRCI YMM S.
1396     Dr.Sezai   TANRIVERDİ YMM B.
1397     Selçuk ERKALIR YMM S.
1398     Mehmet  GÜNEŞ SMMM B.
1399     Yrd.Doç.Dr.Yavuz  ÇİFTÇİ ÖĞRETİM ÜYESİ
1400     Mehmet  KAHRAMAN SMMM B.
1401     Erol    DEMİREL SMMM S.
1402     İlhan  GÜVEN VEFAT
1403     Hamdi    GEZMİŞ YMM S.
1404     Melih  ÇİMEN SMMM B.
1405     Süha   BULUT YMM S.
1406     Veysel   YEREBASMAZ YMM S.
1407     S.Semih   MEDENİ SMMM B.
1408     Cemal Ufuk  ÇAKMAK SMMM S.
1409     Tahir  ÇINAR SMMM S.
1410     F.Mevhibe    ÖZGÜN YMM S.
1411     Ahmet  AKIN YMM S.
1412     Tekin   YILDIRIM SMMM S.
1413     Yusuf    BİÇER YMM S.
1414     Muhammed    EKEN SMMM S.
1415     Hakan    TOSUN SMMM B.
1416     Mustafa    YILDIRAN SMMM S.
1417     Alper  ÖNDER SMMM B.
1418     Adnan AKAN SMMM B.
1419     Burak   ÖZPOYRAZ SMMM B.
1420     Mert  TÜTEN SMMM B.
1421     Murat  SANCAR SMMM B.
1422     Ediz    GÜNSEL SMMM B.
1423     Siran  Talar  GÜL SMMM B.
1424     Abdülkadir   ŞAHİN SMMM S.
1425     Emsal  ÖZCAN YMM S.
1426     İsmail   AKTAŞ SMMM S.
1427     Recep  GÜLÜCÜ SMMM S.
1428     M.Sadık KARACAOĞLU SMMM B.
1429     Ahmet Gökhan  YÜKSEL SMMM B.
1430     Seyfullah  ATÇI SMMM B.
1431     Erkan  MENTEŞE SMMM S.
1432     Coşkun  GÜLEN YMM S.
1433     Ayça YÜCEL SMMM S.
1434     Melih PERÇİN SMMM S.
1435     Önder Recep ARIĞ SMMM S.
1436     Edip Mert  EVİN SMMM S.
1437     Fatih  ARSLAN SMMM B.
1438     Dr.Murat  CEYHAN SMMM B.
1439     Rasime Varan KORKUT SMMM S.
1440     Fatih  TAPKAN SMMM B.
1441     Gülhan AKYAZI YMM S.
1442     Metin  AYTULUN YMM S.
1443     Vahit MENTER SMMM S.
1444     Ümit  KÖKSAL SMMM B.
1445     Turgut  KENAR SMMM S.
1446     Gökhan ÖZTÜRK SMMM B.
1447     M.Vefa   TOROSLU SMMM B.
1448     Necmettin  KELEŞ YMM S.
1449     Servet Oktay İŞCİMEN SMMM
1450     İsmail  DOĞAN SMMM S.
1451     Bülent   TOKAN SMMM B.
1452     Servet Oktay  KOZAN YMM S.
1453     Barış  ÖZKURT SMMM B.
1454     A.Hüsamettin KAYA SMMM S.
1455     Mete  GÜLAÇTI SMMM B.
1456     Murat KAYACAN SMMM B.
1457     Beste  GÜCÜMEN SMMM B.
1458     Hasan Erdem  TECER SMMM B.
1459     Fatma Ebru YÜCEL SMMM B.
1460     E.Ethem   KUTUCULAR SMMM B.
1461     Ertan İskender AYHAN SMMM B.
1462     B.Demet   ATAN SMMM B.
1463     Şeyda  OLTULU SMMM B.
1464     Metin CANOĞULLARI SMMM B.
1465     Selim ELHADEF SMMM B.
1466     Mustafa   BUZE     YMM S.
1467     Emre Eren   GÖKTÜRK SMMM S.
1468     D.Cenk   KAZANCI SMMM S.
1469     Nuran   AYHAN YMM S.
1470     Leyla  ÖZBAY SMMM S.
1471     Ahmet  BALCI SMMM S.
1472     Ayşen   TOPAY SMMM B.
1473     Z.Okuyan   GÖKYILMAZ SMMM B.
1474     Seda Akkuş   TECER SMMM B.
1475     H.Dilek   ÇİLİNGİR SMMM B.
1476     Cem Adil  YILMAZ YMM S.
1477     Ahmet GÜNDÜZ              YMM S.
1478     Cumhur KARATEPE SMMM B.
1479     Haluk   AKSU SMMM S.
1480     Abdullah YEŞİL YMM S.
1481     Didem Demer  GÜNDÜZ ÜYE
1482     Çağlar   SÜRÜCÜ SMMM S.
1483     Gürdoğan  YURTSEVER SMMM B.
1484     Müşfik   CANTEKİNLER SMMM S.
1485     H.Tahsin  BAYRAKER YMM S.
1486     Mehmet Cenk  USLU SMMM S.
1487     Zeki   ERDEM SMMM S.
1488     İ.Cihan  HARMAN SMMM S.
1489     H.Burak  ERDOĞAN SMMM S.
1490     M.Ali  DEMİRKAYA SMMM S.
1491     Okan GÜN SMMM S.
1492     M.İhsan  YALÇIN SMMM S.
1493     Kıymet  ÇALIYURT SMMM B.
1494     Yılmaz UÇAK YMM S.
1495     Prof.Dr.Sudi APAK        ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1496     Dr.Tuba   ŞAVLI SMMM B.
1497     Hüseyin  GÜRER SMMM S.
1498     Hamza  KARABAY SMMM B.
1499     Serhat   ADEMOĞLU SMMM S.
1500     Seda   PEREK SMMM B.
1501     Arslan UZUN YMM S.
1502     Doç.Dr.Sezayi   DUMANOĞLU SMMM B.
1503     Murat ÖZENFERİK SMMM B.
1504     Mehmet   ÇİÇEKDAĞ SMMM S.
1505     Macide    OLAM YMM S.
1506     Prof.Dr.Orhan  ÇELİK YMM B.
1507     A.Faruk DOĞAN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
1508     Fatih  SARAÇ SMMM S.
1509     Nihat  TAŞ SMMM S.
1510     Mevlüt   DEMİRAYAK SMMM B.
1511     Durmuş  CAN YMM S.
1512     Ali Türker  PIRINTİ SMMM S.
1513     Turgut   ÖZCAN YMM B.
1514     Cevdet AKÇAKOCA YMM S.
1515     Şuayip Doğan  ERBAY YMM S.
1516      Ersin  DİLEK SMMM S.
1517     Ceyhan   İNALTONG YMM S.
1518     Ayşe Zeynep   DELDAĞ SMMM B.
1519     Seda  HACIOĞLU SMMM B.
1520     Ferzan  ÜLGEN SMMM B.
1521     Kaan  BİRDAL SMMM B.
1522     Naci  ERESER YMM B.
1523     Hüsnü ERDOĞMUŞ YMM S.
1524     Alp BULUÇ SMMM B.
1525     Mehmet  VODİNA YMM S.
1526     Yrd.Doç.Dr.Ali Altuğ  BİÇER SMMM B.
1527     Şevket KARADAŞ SMMM B.
1528     Orhan  SÖZGÜN SMMM S.
1529     Mehmet Hilmi  AYDIN YMM S.
1530     Hüseyin  CANER SMMM S.
1531     Mehmet Nur  ÇERÇİ SMMM S.
1532     Tarık  ORAK YMM S.
1533     Atila  YANPAR SMMM B.
1534     Prof.Dr. Hakan   TAŞTAN ÖĞ ÜYESİ-YMM S.
1535     Dr.İpek  TÜRKER SMMM B.
1536     Akın  AKBULUT YMM S.
1537     Nürvet  DİKEN SMMM
1538     Hakan  ERASLAN YMM B.
1539     Hamit  ÖZTAŞKIN YMM S.
1540     Ahmet  KARTAL YMM S.
1541     Niyazi   KARAHAN SMMM B.
1542     Adem  ÇIKRIKÇI SMMM S.
1543     Mehmet KARAKURT SMMM B.
1544     Mualla Aslı GEDİK SMMM B.
1545     Canan  KOÇYİĞİT YMM S.
1546     Hakan  AKKAYA SMMM B.
1547     Doğan  AKTAY SMMM B.
1548     Güzin GÜNAY SMMM B.
1549     Başak  YILDIRIM SMMM B.
1550     Ufuk  DOĞRUER SMMM B.
1551     Saniye Sevim  DİLEKLİ YMM B.
1552     Semra   GÜNER YMM B.
1553     Vahap  ADIYAMAN YMM B.
1554     Sinan KANARYA YMM B.
1555     Turgay  KANARYA SMMM S.
1556     Fuat  GÜNAY YMM B.
1557     Adnan  DEDE SMMM B.
1558     Erdinç  SUCU SMMM
1559     Hüseyin  KARSLIOĞLU YMM
1560     İsmail  BEKTAŞ YMM B.
1561     İbrahim  TIRPANCI SMMM
1562     Necdet  UÇARLAR SMMM
1563     Serkan  ADALIOĞLU SMMM
1564     Zafer  ANADOLU SMMM
1565     Atilla  GÜNGÖR SMMM
1566     Tülin Keçeci GÜNGÖR SMMM
1567     İsak  SATIŞ SMMM
1568     Bahriye  PAÇALI YMM B.
1569     Erkan LAFCI SMMM
1570     Sabiha  Turgut GENÇ SMMM
1571     Cemile KUZU SMMM
1572     Yusuf AYDOĞDU SMMM
1573     Ercan  ÇARDAK YMM
1574     Özkan  ZEYREK SMMM
1575     Orhan  SARIGENE SMMM
1576     Hakan  ÖZDEMİR SMMM
1577     Nuriye  ER SMMM
1578     Ayten  KIRCA YMM
1579     Halil  DÖNMEZ SMMM
1580     Emin  TAŞÇI YMM
1581     Erdem SAÇAN SMMM
1582     Taner TORAMAN SMMM
1583     Mehmet  YEŞİLTEPE SMMM
1584     Sema ERKIRAN SMMM
1585     Mehmet Ali VERGİLİ SMMM
1586     Ertuğrul  ERDEM SMMM
1587     Yusuf Barış BİLSEL SMMM
1588     Ahmet  YÜZBAŞIOĞLU SMMM
1589     Arzu  HOPLAMAZ SMMM
1590     Ali TURAN SMMM
1591     Kamber KAYA YMM
1592     Nursen YEŞİLTEPE SMMM
1593     Yalçın SÜTÜTEMİZ SMMM
1594     Birol EFENDİOĞLU YMM
1595     Erol  KOCACIK SMMM
1596     Selahattin  İPEK SMMM
1597     Berker  BOSTANCI SMMM
1598     Can  TÜRKER SMMM
1599     Ramazan  YURTVERMEZ SMMM
1600     Ali  URAS SMMM
1601     Rıza TEKSAN SMMM
1602     Mustafa  TAŞPULAT SMMM
1603     Emine ÖZTÜRK SMMM
1604     Burhan  ERAY SMMM
1605     Engin  ŞAŞMAZ SMMM
1606     Mehmet Cengiz ATAÇ SMMM
1607     İlker KIYMETLİ ŞEN SMMM
1608     Murat  BAŞ SMMM
1609     Akın  ERTÜRK SMMM
1610     Çiğdem TOPTAŞ SMMM
1611     Ferhat Rıza MISIR SMMM
1612      Dr. Mete  AKYOL SMMM
1613     Yücel ARSLAN SMMM
1614     Şinasi Kader  ÖZTÜRK SMMM
1615     Baki  TORAMAN SMMM
1616     Korhan ŞİMŞEK SMMM
1617     Mustafa Oğuz TURAN SMMM
1618     Zeliha Aylin ÖZCAN SMMM
1619     Ahmet  ŞENGÜL SMMM
1620     İsmail Hakkı ÖZTÜRK SMMM
1621     Mustafa  DEMİRTAŞ SMMM
1622     Sinan  TOKMAKÇIOĞLU SMMM
1623     Beyhan MUTİ SMMM
1624     Mustafa  KARADAĞ SMMM
1625     Ayşe BİRİNCI SMMM
1626     Selahattin ŞENLİLER YMM
1627     Recep SEVİNÇ SMMM
1628     Mustafa KALAFAT SMMM
1629     Selcuk Selcuk SMMM
1630     Emrah  PEKER SMMM
1631     Fatma GÖK YMM
1632     Serdar  AKDEMİR YMM
1633     Serol ÖZTÜRK SMMM
1634     Gülgün ÖZTÜRK SMMM
1635     Ertan AYGÖRDÜ SMMM
1636     Murat Nail ÜZEL SMMM
1637     Necla ARSLAN SMMM
1638     Fatma AYAR SMMM
1639     Bektaş ÇOBAN SMMM
1640     Mehmet Erdem PEREK SMMM
1641     Hıdır ÖZDEN SMMM
1642     Mehmet Semih AYDIN SMMM
1643     Ali BAKİ SMMM
1644     İkrabin AYTEKİN SMMM
1645     Gürdal ÇOBAN SMMM
1646     Arif AYLUÇTARHAN YMM
1647     Eren YILDIZ SMMM
1648     Mehmet  Sıtkı  DEMİR YMM
1649     Hasan Şükrü PEREK YMM
1650     Abdurkadir IŞIK SMMM
1651     Şeref ÖZÇELİK YMM  
1652     Nevzat SEZGİN SMMM
1653     Olcay ER YMM
1654     Cemil YUMUŞ YMM
1655     Özcan AKSU YMM
1656     Haydar KATILMIŞ YMM
1657     Savaş UZUNSAKAL YMM
1658     Doğan ÇENGEL YMM
1659     Sultan BİÇER SMMM
1660     Baycan AKSU YMM
1661     Erdal DEMİR YMM
1662     İbrahim AKSOY YMM
1663     Nevin GÜNEŞ SMMM
1664     Şenol ÇETİN YMM
1665     Burak KANTOĞLU SMMM
1666     Gönül KAPLAN YMM
1667     Erhan  BALCI SMMM
1668     Osman ALAN SMMM
1669     Aysel ŞİMŞEK SMMM
1670     Aydın DEDE YMM

 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.