DİSİPLİN KURULU
No Görevi Adı Soyadı
1 Başkan Sabri Tümer
2 Başkan Yrd Ahmet Nihat ERTÜRK
3 Üye Sezai TANRIVERDİ
4 Üye Ülkü SÖNMEZ
5 Üye Ali OLCAY

 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.