YAYINLARIMIZ

 

 

* Bilanço ve Kâr-Zarar Yayın No:1 1973

 

* Orta Vadeli Krediler Yayın No:2 1973

 

* Türkiye’de Muhasebe Uzmanlığı Mesleği-Yayın No:3 1974

 

* Muhasebe Uzmanlığı ve Sermaye Piyasası Yayın No:4 1975

 

* Faaliyet Raporları Yayın No:5 1978

 

* 1976 Türkiye’sinde Muhasebecinin Sosyal Sorumlulukları Yayın No:6 1979

 

* Uluslararası Muhasebe Standartları (1-31) Yayın No:7-1992

 

* Muhasebede Siyakat Rakamları –İsmail Otar-1991

 

* Risâle-i Felekiyye –İsmail Otar

 

* I.Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi –2010

 

* II.Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi –2011

 

* III.Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi –2012

 

* İlk Meslek Örgütlenmesi 2013

 

*6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 2014
 

* Derneğimiz Muhasebe Kongrelerini düzenlerken “Muhasebe Mecmuası”nı yayınlamıştır. Derneğimiz tarafından Muhasebe Mecmuası ilk olarak 10.Eylül.1958 tarihinde yayınlanmıştır.1958-1967 yılları arasında yapılan kongrelerin rapor, tutanak ve kararları bu dergide yayınlanmıştır. Kongrelerin yayın organı olarak derginin adı daha sonra “Muhasebe Dergisi” olmuştur.

 

 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.