KURUCULAR
Ali Alaybey
Maliye Hesap Mütehassısları Bürosu Şefi
Cemil Parman
Sümerbank Hesap Mütehassısı
Faik Somer
Mali Müşavir Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Mali Hesap Muallimi
Faruk Alanora
Takas Ltd. Şti. Muhasebecisi
İsmail Otar
Ticaret Ofisi Muhasebe Şefi
İsmet Alkan
Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi ve İktisat Fakültesi Muallimi
Nihat Kiver
Sümerbank Müfettişi Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Muhasebe Muallimi
Osman Fikret Arkun
Doğan Sigorta Şti. Fen Müşaviri Yüksek İktisat ve Tic. Mektebi Muhasebe Muallimi
Rasim Saydar
Maliye Vekaleti Müşavir Hesap Mütehassıslarından Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Muhasebe Muallimi
Recep Aydın
Milli Reasürans T.A.Ş. Muhasebecisi
Zihni Bayo
Ticaret Ofisi Tevzii Şefi
Sadık Bigat
Tüccar
Celal Atasoy
T. İş Bankası İstanbul Şubesi Muhasebecisi

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.