Değerli Meslektaşlarımız; TURMOB Genel Başkanı Sayın Nail SANLI

                                                                                            

 

74.

YIL

 

TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ

EXPERT ACCOUNTANTS’ ASSOCIATION OF TURKEY

        

 

 

İstanbul,12.04.2016

 

 

DUYURU

 

Değerli Meslektaşlarımız;

TURMOB Genel Başkanı Sayın Nail SANLI Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu   konsey üyeliğine (Türkiye’yi temsilen) seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar dileriz.

 

 

 Saygılarımızla.

 

 

     

 

Arif AYTULUN                                                             Sabri TÜMER

Başkan Yrd                                                                  TMUD Başkanı

 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.