MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ VE VERGİ HUKUKU PLATFORMU
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ VE VERGİ HUKUKU PLATFORMU (VEHUP) 
 
Vergi Hukuku Platformu 
 
2. Ulusal Kongresi
 
GELIRIN VERGİLENDİRİLMESİNDE İDEALLER 
 
VE GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI
 
10.00 - AÇILIŞ KONUŞMALARI
 
Prof. Dr. Funda Başaran YAVAŞLAR, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - VEHUP Dönem Başkanı
 
Prof. Dr. Turgay BERKSOY, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı
 
Dr. Yahya ARIKAN, İSMMMO Başkanı
 
1. OTURUM
 
GELIRIN VERGILENDIRILMESINDE 
 
TEMEL UNSURLAR - I (10.30)
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ, 
 
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi - VEHUP İK Üyesi
 
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ - Prof. Dr. Adnan GERÇEK
 
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısının Sistematik Açıdan Değerlendirilmesi
 
Yrd. Doç. Dr. Cenker GÖKER
 
Anayasal İlkeler Açısından Gelir Kavramı
 
Yrd. Doç. Dr. H. Deniz Ege GÖKTUNA
 
Hukuki Yapı Tarafsızlığı Bakımından Kurumlar Vergisi Mükellefleri
 
Tartışma
 
3. OTURUM
 
GELIRIN VERGILENDIRILMESINDE USUL VE
 
BAZI ÖZEL KONULAR - I (16.00)
 
Oturum Başkanı: Mehmet Akif ULUSOY, 
 
Maliye Bakanlığı Gelirler E. Genel Müdürü, VEHUP BDK Üyesi
 
YMM Dr. Ahmet KAVAK
 
Gelirin Toplanması ve Beyanı
 
YMM Sakıp ŞEKER
 
İnşaat Sektörünün Vergilendirilmesi
 
Yrd. Doç. Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU
 
Finans Sektöründe Vergilendirme
 
Tartışma
 
2. OTURUM
 
GELIRIN VERGILENDIRILMESINDE 
 
TEMEL UNSURLAR - II (13.30)
 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ, 
 
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi - VEHUP İK Üyesi
 
YMM Abdülkadir KAHRAMAN
 
Tam Mükellef - Dar Mükellef Ayırımı, Ölçütler ve Sonuçları
 
Yrd. Doç. Dr. Balca ÇELENER
 
Sosyal Devlet İlkesi Açısından Muafiyet ve İstisnaların 
Değerlendirilmesi
 
Prof. Dr. Funda Başaran YAVAŞLAR
 
Vergi Adaletine Uygun Vergi Matrahı
 
Tartışma
 
KONGRE BILIM VE DÜZENLEME KURULU
 
Yrd. Doç. Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ
 
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi - VEHUP İK Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. M. Ezhan DOĞRUSÖZ
 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ
 
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi - VEHUP İK Üyesi
 
Prof. Dr. Funda Başaran YAVAŞLAR
 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - VEHUP Dönem Başkanı
 
Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN
 
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Öğretim Üyesi
 
 
02 Mayıs 2016
 
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Konferans 
Salonu - Sultanahmet
 
İrtibat: Dr. Başar Soydan - basarsoydan@gmail.com
 
Dr. Gamze Gümüşkaya - gamze@vehup.org
 
 
Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi
 
 
 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.