17 / 18 Mart 2016 6'cıTürkiye Muhasebe Uzmanları Kongresi

17 / 18 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen 6'cıTürkiye Muhasebe Uzmanları Kongresinde yapılan sunum, bildirim vb. tüm yayınlar derneğimizin web sayfasında, e-arşiv kısmında yayınlanmıştır. 

İlgili bağlantı: http://www.tmud.org.tr/Archive.aspx?MenuID=55

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.