Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

 

BAZI ALACAKLARIN YENEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN resmi gazetede yayınlandı.

Kanun No. 6736

 

          Kabul Tarihi: 3/8/2016 

 Resmi Gazete :19.08.2016    

 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.