VEHUP II.Yıllık Kongresi

Marmara Üniversitesi & VEHUP

tarafından düzenlenen
 

VEHUP II. YILLIK KONGRESİ
 

DOLAYSIZ VERGİLERİN DOLANILMASIYLA MÜCADELEDE  

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ STRATEJİLERİ

6 Şubat 2017, İstanbul
 

13:00 Açılış konuşmaları

            Prof. Dr. Turgay Berksoy, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Bşk.

            Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar, VEHUP Dönem Bşk.

 

Birinci Bölüm:

Vergilendirme Alanında Türkiye – AB İlişkileri ve İşbirliği İmkanları

Oturum Başkanı: Dr. Bumin Doğrusöz, VEHUP İK Üyesi
 

13:15 Türkiye-AB İlişkileri Kapsamında Vergilendirme Konusunda Genel Hukuki Çerçeve

Dr. Özlen Üstün Kavalalı, AB Bakanlığı Müsteşar Yrd. – Dr. Gonca Çelik, AB Hukuku Başkanlığı
 

13:35 Ankara Antlaşması’nın Taraflara Sunduğu İşbirliği İmkanları

Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖZGENÇ, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk ABD
 

13:55 AB’de Vergilendirme Alanında Güçlendirilmiş İdari İşbirliği Mekanizması

Ahmet Yıldırım, GİB, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Gelir İdaresi Grup Bşk.
 

14:15 Tartışmalar
 

14:35 Kahve arası
 

İkinci Bölüm:

Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede AB’deki Güncel Durum

ve Türkiye

Oturum Başkanı: Mehmet Akif Ulusoy, GİB Eski Başkanı

 

14:55 AB’nin “Vergiden Kaçınmaya Karşı Paket”i ve Paket’in OECD-BEPS Eylem Planı ile Karşılaştırılması

Dr. Sven-Eric Baersch, FGS Bonn

 

15:25 Türk Vergi Hukuku Mevzuatı ile AB’nin “Vergiden Kaçınmaya Karşı Paket”inin Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. H. Ege Deniz Göktuna, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk ABD
 

15:55 AB’deki Devlet Yardımı Rejimi ve Verginin Dolanılmasına Karşı Önlemler

Prof. Dr. Peter H. J. Essers, Tilburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Vergi Hukuku Bölümü
 

16:25 Türkiye Bakımından Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Makul Strateji

Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar, MÜHF – Abdulkadir Kahraman, KPMG Türkiye Vergi Bölümü
 

16:55 Tartışmalar
 

17:30 Toplantının sona ermesi
 

Toplantı Adresi: Ord. Prof. Dr. Resat Kaynar Konferans Salonu     Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi     Tıbbiye Caddesi No:38, Haydarpaşa 34688 Üsküdar/İstanbul


İletişim:          zeynep@vehup.org  |  info@vehup.org  |    0216 349 84 00
 

Toplantı Dili:       Türkçe-İngilizce. Simultane çeviri yapılacaktır.
 

Düzenleme Komitesi:  Prof. Dr. Turgay Berksoy

           Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar
 

Bilim Komitesi:      Prof. Dr. Turgay Berksoy

    Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar

    Prof. Dr. Gülsen Güneş

                                   Prof. Dr. Esra Ekmekçi

                                   Prof. Dr. Ateş Oktar

                                   Dr. Bumin  Doğrusöz                               

 

Toplantı organizasyonunda görev alanlar: Arş Gör. Zeynep Nihan Çamurcu

Arş. Gör. Gizem Kapucu

Arş. Gör. Dilek Ak 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.