TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

 

TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

 

 

 

                       Sayın Üyemiz,

 

 

Derneğimizin 2014-2016 yılı Olağan Genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem

dahilinde 23.01.2017 Pazartesi günü saat 15.00 de Hüsrev Gerede cad.NO:29 Kat:1 D.2 Teşvikiye - İstanbul adresinde yapılacaktır. Gerekli nisap sağlanamadığı takdirde 13.02.2017 Pazartesi günü saat 16.00 da Şehit Muhtar Cad No:42 Taksim İSTANBUL adresindeki Elite World otelinin salonunda yapılacaktır.

 

       GENEL KURUL G Ü N D E Mİ

      

  

1-    Açılış ve saygı duruşu,

2-    Başkanlık Divanının seçimi

3-    Yönetim Kurulu faaliyet raporunun  okunması ve görüşülmesi ,

4-    2014 – 2016 faaliyet dönemi gelir ve gider tablosunun okunması ve görüşülmesi,

5-    Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

6-    Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyetlerinin ayrı ayrı ibraya sunulması,

7-    Yönetim Kurulu üyesi olmayan Dernek üyelerinden Etik,Sürekli eğitim YMM ve SMMM,Denetim, Üye Kabul,Kalite Güvence Komisyon Başkanlarının Yönetim Kurulu toplantısına katılmasına, ayrıca gerekli görülecek diğer komisyon başkanlarının Yönetim Kurulu toplantısına katılmaları için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, toplantıya katılacak bu üyelerin oy hakkı olmadan sadece görüş bildirmeleri hususunun görüşülmesi ve karar alınması,

8-    Giriş  ve Yıllık aidatların belirlenmesi ve karara bağlanması

9-    Derneğe taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10-2017-2019 Dönemi Bütçe teklifinin görüşülmesi ve onaylanması, fasıllar arası  

     aktarma ve bütçeyi en fazla %50 oranında arttırma ve eksiltme yetkisinin Yönetim

     Kuruluna verilmesi,

11-Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi,

12-Dilek,Temenniler,

13-Kapanış.

 

 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.