Tumud Yönetim Kurulu 2017 / 2019 Dönemi
Tumud Yönetim Kurulu 2017 / 2019 Dönemi
     
No Görevi Adı Soyadı
1 Başkan Arif AYTULUN
2 Bşk. Yrd. Prof.Dr.Fatih YILMAZ
3 Gn. Sekreter Dr.Murat CEYHAN
4 Sayman Erdoğan BÜYÜKMENEKŞE
5 Üye Nazım HİKMET
6 Üye Doç.Dr.Kerem SARIOĞLU
7 Üye Nazım ÖZ
8 Üye Hüseyin TURNA
9 Üye Prof Dr.Sudi APAK
10 Üye Prof Dr.Metin SAĞMANLI
11 Üye Prof.Dr. Serhat YANIK
12 Üye Yrd. Doç. Dr. Ali Altuğ BİÇER
13 Üye Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
14 Üye Leyla ÖZBAY
15 Üye Ahmet KARTAL
TUMUD Denetim Kurulu 2017 /2019 Dönemi
No Görevi Adı Soyadı
1 Başkan Ferruh ÖZGÜÇ
2 Başkan Yrd Şükrü YAVUZ
3 Üye Mehmet VODİNA
TMUD Disiplin Kurulu 2017 /2019 Dönemi
No Görevi Adı Soyadı
1 Başkan Ferruh ÖZGÜÇ
2 Başkan Yrd Şükrü YAVUZ
3 Üye Mehmet VODİNA

 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.