YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ TASLAĞI (YFRÇ) ÇALIŞTAYI ve PANELİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ

ve

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (“İSMMMO”)

YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ TASLAĞI (YFRÇ) ÇALIŞTAYI ve PANELİ

Yer: Marmara Üniversitesi, Rektörlük Konferans Salonu, Sultanahmet İstanbul

Tarih:24-25 Şubat 2017

 

Kamu Gözetim Kurumu (“KGK”) bağımsız denetime tabi olup Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) uygulamayan işletmeler için Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2013/34/EU Sayılı Muhasebe Direktifi ile uyumlu bir “Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (“YFRÇ”) Taslağı” yayınlayarak bunu kamuoyunun görüşlerine sunmuştur.

 

2017 Yılında uygulamaya girmesi beklenilen ve “Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (“KAYİK”)” dışındaki kuruluşların uygulayabileceği nitelikteki “Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi”nin Kapsamı, Uygulaması Çalıştayı ile YFRÇ İhtiyacı ve Uygulama Üzerine Değerlendirmeler Paneli” Marmara Üniversitesi-İşletme Fakültesi ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (“İSMMMO”) işbirliği ile meslek mensuplarını ve ilgili tarafları bilgilendirmeye ve tartışmaya yönelik bir Çalıştay ve Panel düzenlenecektir.

 

Çalıştay ve Panel programı aşağıda sunulmuş olup katılım ücretsizdir. Dileyen katılımcılar “Marmara Üniverstiesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı”nın aşağıda belirtilen hesaplarına Fakültemiz öğrencilerine burs olarak yansıtılacak bağışta bulunabilirler.

 

Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Banka Hesap Numarası:

Vakıfbank Çalışlar Şubesi: IBAN TR25 0001 5001 5800 73033904 22

 

Katılımcı sayısı sınırlı olup, Lütfen aşağıdaki Telefondan Şaziye Gülte’ye isminizi ve kurum bilgilerinizi yazdırınız veya  e posta gönderiniz

 

Telefon: 0212 507 99 25/dahili:

e mail:  saziye.gulte@marmara.edu.tr

 

 

 

                                              

 

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi

ve

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

 

YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ TASLAĞI (YFRÇ)  UYGULAMA ÇALIŞTAYI

VE

YFRÇ İHTİYACI VE UYGULAMA ÜZERİNE

DEĞERLENDİRMELER PANELİ

 

24-25 Şubat, 2017,

M.Ü. Rektörlük Konferans Salonu, Sultanahmet -İstanbul

 

Ayrıntılı Bilgi ve Program İçin:

www.isletme.marmara.edu.tr.

 

PROGRAM

24 ŞUBAT 2017 CUMA

Moderatör : Prof. Dr. Cemal İbiş,

 

9.00-9.45

Açılış Konuşmaları

Yücel Akdemir, İSMMMO Başkanı

Yahya Arıkan, TÜRMOB Genel Sekreteri

Prof. Dr. Nuran Cömert, M.Ü.-İşletme Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Emin Arat, M.Ü. Rektörü

Açılış Oturumu : 9.45-10.45

Oturum Başkanı : Hikmet Kabuk, (YMMM)

İstanbul Yüksek Ticaretliler ve

M.Ü. İktisat, İşletme, ve  Siyasal Bilgiler Fakültesi

Mezunlar Derneği Genel Başkanı

 • Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar, Dipnotlar
 • Nakit Akış Tablosu

 

Prof. Dr. Necdet Şensoy,

M.Ü. İşletme Fakültesi

 

10.45-11.00

Çay kahve arası

 

 

1. Oturum 11.00-13.00

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Metin Sağmanlı,

M.Ü. İşletme Fakültesi

 • Stoklar
 • Hasılat
 • Tarımsal Faaliyetler
 • Varlıklarda Değer Düşüklüğü Karş.
 • Kurum Kazancı Üzerinden Alınan  Vergiler

Doç. Dr. Çağla Ersen Cömert,

M.Ü.-İşletme Fakültesi

13.00-14.00 

Öğle Yemeği Arası

 

2. Oturum 14.00-15.30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Volkan Demir,

Galatasaray Üniversitesi,

 • Maddi Duran Varlıklar
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Prof. Dr. Nuran Cömert

M.Ü.-İşletme Fakültesi

 • Kiralama İşlemleri

 

Yrd. Doç. Dr. Müge Saltoğlu,

M.Ü. İşletme Fakültesi,

 • Finansal Araçlar ve Özkaynaklar

 

Yrd. Doç. Dr. Nermin Çıtak

M.Ü.-İşletme Fakültesi,

15.30-16.00

Çay Kahve Arası

 

3. Oturum-16.00-17.30

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Doğan Argun ,

M.Ü. İşletme Fakültesi

·    Maddi Olmayan Duran varlıklar

·    Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve Koşullu Varlıklar

·    Borçlanma Maliyetleri

·    Yabancı Para Çevrim İşlemleri

·    Teşvik ve Yardımlar

·    Muhasebe Politikaları Tahminler ve Hatalar, Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar,

 

Doç. Dr. Mert Erer,

M.Ü.-İşletme Fakültesi

25 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ

4. Oturum :9.30-11.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürbüz Gökçen,

M.Ü. İşletme Fakültesi

 • İştiraklerdeki Yatırımlar
 • İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
 • İşletme Birleşmeleri
 • Konsolide Mali Tablolar

Yrd. Doç.Dr. Tuba Dumlu,

M.Ü.-İşletme Fakültesi

 

11.00-11.15

Çay Kahve Arası

 

11.15-13.15

PANEL-YFRÇ İHTİYACI VE UYGULAMA ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nejat BOZKURT

M.Ü. İşletme Fakültesi

 • Prof. Dr. Nalan Akdoğan, MÖDAV
 • .............................KGK Temsilcisi
 • Erol Demirel, İSMMMO Başkan Yardımcısı
 • ..............................Maliye Bakanlığı Temsilcisi
 • Dr. Veysi Seviğ, İTO Temsilcisi ve M.Ü. İktisat F. Öğretim Üyesi
 • ....................................Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

13.15-13.30

Kapanış Bildirisi

Prof. Dr. Cemal İbiş,

M.Ü.-İşletme Fakültesi

     

 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.