22.05.2017 tarihli yemekli toplantısında transfer fiyatlaması

22.05.2017 tarihli yemekli toplantısında İSTANBUL ÖRTÜLÜ SERMAYE, TRANSFER FİYATLARDIRMASI VE YURTDIŞI KAZANÇLAR GRUP BAŞKANI Mehmet Ali KAYA tarafından, TÜRK VERGİ MEVZUATINDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI adlı bir sunum gerçekleştirilmiştir.

İlgili sunum için, tıklayınız.

 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.