Türkiye 7. Muhasebe Uzmanlığı Kongresi Finansal Raporlama Denetim ve Vergi Düzenlemelerinde Yeniden Yapılanma ile Meslekte Teknolojik Gelişmeler III. Oturum

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.