TMUD Bu Ayki Toplantıda; KGK Uygulama Dairesi Başkanı Mustafa Sözen'le Yeni Dönemde Bağımsız Denetim Raporu Dispozisyonu, Raporda Dikkat Edilmesi Gereken Konular, Geçmiş Dönemde Yapılan Hatalar ve Zorunlu Eğitim Hk. Bilgilendirdi. Toplantıda Açılış Konuşmasını TMUD Genel Başkanı YMM Arif Aytulun Ya

     Video lar  İcin Link leri Tıklaya Bilirsiniz.                                                                                                                            1-                                                                                                      2-                                                                                                    3-                                                                                                        4-                                                                                                        5-                                                                                                       6-                                                                                                    7-  

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.