Marmara Üniversitesi, Rektörlük 21-22 Aralık 2018

 

 

21-22 Aralık 2018

Marmara Üniversitesi, Rektörlük

Konferans Salonu, Sultanahmet İstanbul
 

İlk Uygulama Yılında

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı

Çalıştayı
 

 

Bilindiği üzere Kamu Gözetim Kurumu (“KGK”) bağımsız denetime tabi olup, Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) uygulamayan işletmeler için Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2013/34/EU Sayılı Muhasebe Direktifi ile uyumlu bir “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)” hazırlayarak 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlamış ve bu kapsamda bağımsız denetime tabi olup “Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (“KAYİK”)” dışında kalan kuruluşların 31.12.2018 Tarihli Finansal Tablolarını bu standarda göre hazırlamalarını öngörmüştür.

 

İSMMMO, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ve Fakültemizin işbirliği ve KGK’nın katkılarıyla düzenlenen bu Çalıştay özellikle Muhasebe Meslek Mensuplarına, BOBİ niteliğindeki işletmelerin çalışanlarına ve akademisyenlere yönelik olup katılımcılara 4 mesleki eğitim puanı içeren katılım belgesi verilecektir. Meslek mensubu katılımcılara çalıştay bildirileri kitap haline getirilip çalıştay günü verilecektir.

 

Ayrıntılı bilgi için bakınız : http://bobifrs.etkinlik.marmara.edu.tr

 

KATILIM KOŞULLARI:

 

Katılım için kayıt yaptırmak gereklidir. Aşağıdaki bilgileri doldurarak bobifrs@marmara.edu.tr e-posta adresine ve/veya

 

+90 216 449 50 45 nolu faks ile gönderiniz.

 

Katılımcının

 

 • Adı Soyadı:

 

 • Ünvanı:

 

 • Çalıştığı Kurum: •E Posta adresi

 

 • Telefon Numarası:

 

Katılımcılardan “Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı”nın aşağıda belirtilen hesaplarına;, İşletme Fakültemizin ihtiyaçlarına ve öğrencilere burs olarak yansıtılacak- 200 TL veya üstü gönüllü bağış yapması beklenilmektedir.

 

Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Banka Hesap Numarası:

 

Vakıfbank Çalışlar Şubesi:

 

IBAN TR25 0001 5001 5800 73033904 22

 

Katılımcı sayısı sınırlı olup, sorun halinde Lütfen SIRASIYLA aşağıdaki telefonlardan iletişime geçebilirsiniz.

 

 1. Ömer Faruk Tan: 0216 449 50 45 dahili Omerfaruktan34@gmail.com
 2. Ahmet Başçı: 0216 449 50 45 dahili ahmetbasci@gmail.com
 3. Dekanlık: 0216 414 59 62 veya 0216 414 07 54 (en son bu numaraları arayabilirsiniz)

 

Katılımcılardan “Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı”nın aşağıda belirtilen hesaplarına; İşletme Fakültemizin ihtiyaçlarına ve öğrencilere burs olarak yansıtılacak 200 TL veya üstü gönüllü bağış yapılması beklenilmektedir. Lütfen dekont açıklamasına adınızı soyadınızı ve Çalıştay açıklamasını yazmayı unutmayınız.

 

Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Banka Hesap Numarası:

 

Vakıfbank Çalışlar Şubesi:

 

IBAN TR25 0001 5001 5800 7303 3904 22

 

1.

21 Aralık 2018, Cuma

GÜN

 

 

İlk Uygulama Yılında

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı

 

Çalıştayı

 

Marmara Üniversitesi, Rektörlük

 

Konferans Salonu, Sultanahmet İstanbul

 

Ayrıntılı bilgi için: bobifrs.etkinlik.marmara.edu.tr

 

9.00 - 9.30       Protokol ve Açılış Konuşmaları

 

Yücel Akdemir, İSMMMO Başkanı

 

Prof. Dr. Nuran Cömert, M.Ü. İşletme Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Ömer Lalik, MÖDAV İstanbul Şubesi Başkanı

 

Prof.Dr. Beyhan Marşap, MÖDAV Başkanı

 

Masis Yontan, TÜRMOB Genel Başkanı

 

Murat Yünlü, KGK Başkan Yardımcısı

 

Prof. Dr. Mustafa Çelen, M.Ü. Rektör Yardımcısı

 

Prof. Dr. Erol Özvar, M.Ü. Rektörü

 

AÇILIŞ  OTURUMU

9.30 - 10.00

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nalan Akdoğan

 

Başkent Üniversitesi

 

İLK UYGULAMA YILINDA BOBİ FRS‘YE GENEL BAKIŞ

 

 

Murat Yünlü, KGK Başkan Yardımcısı

 

OTURUM - I

10.00 - 11.00

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemal İbiş

 

Işık Üniversitesi Rektörü

 

 • Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar Prof. Dr. Cemal İbiş, Işık Üniversitesi

Öğ. Üyesi  Dr. Çağatay Akarçay, M.Ü. İşletme Fakültesi

 

 • Nakit Akış Tablosu

 

 • Ara Dönem Finansal Raporlama

 

Doç. Dr. Atilla Perek, M.Ü. İşletme Fakültesi

 

 • Dipnotlar

 

 • Geçiş Hükümleri

 

Doç. Dr. Nermin Çıtak, M.Ü. İşletme Fakültesi

 

11.00 - 11.30 Çay Kahve Arası

 

OTURUM - II

11.30 - 13.00

 

Oturum Başkanı: Yıldız Özerhan

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 

• Finansal Araçlar ve Özkaynaklar

 

Doç. Dr. Nermin Çıtak, M.Ü. İşletme Fakültesi

 

 • Stoklar

 

 • Hasılat

 

 • Tarımsal Faaliyetler

 

Doç. Dr. Çağla Ersen Cömert, M.Ü. İşletme Fakültesi

 

• Varlıklarda Değer Düşüklüğü

 

Doç. Dr. Atilla Perek, M.Ü. İşletme Fakültesi

 

13.00 - 14.30 Öğle Yemeği Arası

 

OTURUM - III

14.30 - 16.00

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Volkan Demir

 

Galatasaray Üniversitesi

 

 • Maddi Duran Varlıklar

 

 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

 

Prof. Dr. Nuran Cömert, M.Ü. İşletme Fakültesi

 

• Maddi Olmayan Duran Varlıklar

 

Prof. Dr. Mert Erer, M.Ü. İşletme Fakültesi

 

• Kiralamalar

 

Muharrem Karataş, KPMG

 

16.00 - 16.30 Çay Kahve Arası

 

 

OTURUM - IV

16.30 - 17.30

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin Sağmanlı

 

M.Ü. İşletme Fakültesi

 

 • Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar

 

 • Maden Kaynaklarının  Aranması ve Değerlendirilmesi

 

Doç. Dr. Ayça Akarçay Öğüz, M.Ü. İşletme Fakültesi

 

 • Borçlanma Maliyetleri

 

 • Devlet Teşvikleri

 

 • Muhasebe Politikaları Tahminler ve Yanlışlıklar

 

 • Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

 

 

Prof. Dr. Mert Erer, M.Ü. İşletme Fakültesi

 

2.                      22 Aralık 2018, Cumartesi

 

GÜN

 

 

 

OTURUM - I                                                         9.30 - 11.00

 

Oturum Başkanı: Doğan Argun

 

M.Ü. İşletme Fakültesi

 

 • İştiraklerdeki Yatırımlar

 

 • Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar

 

 • İş Birleşmeleri

 

 • Konsolide Finansal Tablolar

 

 • Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Öğ. Üyesi. Dr. Tuba Dumlu, M.Ü. İşletme Fakültesi

 

 • Yabancı Para Çevrim İşlemleri

 

 • Gelir Üzerinden Alınan  Vergiler

 

Öğ. Üyesi Dr. Çağatay Akarçay, M.Ü. İşletme Fakültesi

 

 

11.00 - 11.30 Çay Kahve Arası

 

 

OTURUM - II

11.30 - 13.00

 

BOBİ FRS GEÇIŞ DÖNEMI SORUNLARI VE BIR UYGULAMA Oturum Başkanı: Erol Demirel İSMMMO Başkan Yardımcısı

 

• BOBİ FRS Uygulama

 

 

Doç. Dr. Tuba Şavlı İbiş, Yeditepe Üniversitesi

 

 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.